ระบบจัดการคิวอัจฉริยะ ได้ตรวจภายใน 60 นาที

| |
อ่าน : 334

ที่มา : กรมการแพทย์

ระบบจัดการคิวอัจฉริยะ ได้ตรวจภายใน 60 นาที thaihealth

แฟ้มภาพ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารสุขเผยระบบจัดการคิวอัจฉริยะ“QueQ Application” โรงพยาบาลราชวิถี ตัวอย่างการนำเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทย์มาปรับใช้ในโรงพยาบาลให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป้าหมายลดระยะเวลาการรอคอย ลดความแออัด และลดอัตราการเสียชีวิต

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนไทยเพิ่มมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขมีโรงพยาบาลที่ให้บริการรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางแก่ประชาชนอยู่ทั่วประเทศ จึงได้เดินหน้าสู่ Digital Hospital โดยยึดหลักส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูภาวะความเจ็บป่วย สิ่งสำคัญ คือ เร่งดำเนินการนำเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการแพทย์มาปรับใช้กับระบบการทำงานของโรงพยาบาลให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป้าหมายลดระยะเวลาการรอคอย ลดความแออัดในโรงพยาบาล และลดอัตราการเสียชีวิต

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวต่อไปว่า จากนโยบายข้างต้น จึงนำร่องโดยโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่และเปิดให้บริการแก่ประชาชนมากว่า 66 ปี จากสถิติที่ผ่านมามีผู้ป่วยนอกมารับบริการทางการแพทย์มากกว่า 1,000,000 รายต่อปี หรือประมาณ 5,400 รายต่อวัน ในแต่ละวันพบว่ามีความแออัดของผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก สร้างความไม่สะดวกแก่ผู้รับบริการเป็นอย่างยิ่ง จึงได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้สำหรับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน คือ “ระบบจัดการคิวอัจฉริยะ” (QueQ Application) โดยจะเป็นระบบเรียกคิวผ่านแอปพลิเคชั่นสมาร์ทโฟน ซึ่งทำให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกเป็นอย่างมาก และสามารถเข้าพบแพทย์ได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ไม่เกิน 60 นาที

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า “ระบบจัดการคิวอัจฉริยะ” (QueQ Application) เป็นระบบจัดการคิวซึ่งสามารถจองคิวพบแพทย์ผ่านแอพพลิเคชั่นจากที่บ้าน ผู้ป่วยสามารถรู้ระยะเวลาการรอคอยของตนเองได้ตลอดเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) แม้ไม่อยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาล จากนั้นระบบจะเตือนผ่านทางโทรศัพท์แจ้งลำดับคิวในการเข้าพบแพทย์ ทำให้คนไข้สามารถบริหารจัดการเวลาระหว่างรอให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น มีคนไข้บางรายชมภาพยนตร์รอ คนไข้บางรายเดินห้างสรรพสินค้ารอ หรือคนไข้บางรายมารับคิวก่อนแล้วกลับไปทำงานก่อนมาพบแพทย์อีกครั้ง เป็นต้น สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่ได้ใช้สมาร์ตโฟน โรงพยาบาลราชวิถีได้ติดตั้งตู้อัจฉริยะ (Self Check KIOSK) เพื่อนำ QR-code มาสแกนได้เช่นกัน โดยทุกตู้จะมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย ระบบจัดการคิวอัจฉริยะนี้ได้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบที่แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม และขยายไปยังผู้ป่วยนอกของแผนกอายุรกรรม เวชศาสตร์ครอบครัว ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ตลอดจนห้องยา และการเงิน หากได้ผลดีจะขยายระบบไปยังห้องตรวจอื่นๆ ต่อไป ซึ่งสามารถลดความแออัดในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การประชุมส่งเสริมการเดิน และการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม