สงขลา หมอกควันไฟป่าปกคลุม ส่งผลต่อสุขภาพ

| |
อ่าน : 858

ที่มา : มติชนออนไลน์

สงขลา หมอกควันไฟป่าปกคลุม ส่งผลต่อสุขภาพ thaihealth

แฟ้มภาพ

สถานการณ์หมอกควันจากไฟไหม้ป่าบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ที่ถูกมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดหอบเข้ามาปกคลุมหลายพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โดยท้องฟ้าในจังหวัดสงขลาถูกปกคลุมด้วยม่านหมอกจางๆ ต่อเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่อนข้างสลัว มีหมอกควันกระจายเต็มท้องฟ้า

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ประจำวันนี้ ว่าผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่บริเวณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีปริมาณฝุ่นละออง โดยค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีค่าเท่ากับ 51 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ซึ่งเกณฑ์มาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) คุณภาพอากาศ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยคุณภาพอากาศในอำเภอหาดใหญ่นั้นเกินเกณฑ์มาตรฐานต่อเนื่องมาแล้ว 3 วัน ซึ่งพบว่า ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ อำเภอเมือง อำเภอคลองหอยโข่ง และอีกหลายอำเภอประสบปัญหาถูกหมอกควันปกคลุม จนทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดต่ำลง

ล่าสุดนายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เตือนประชาชนทั่วไปควรหลีกเลี่ยงและป้องกันผลกระทบจากหมอกควันในระยะนี้ โดย งดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง เช่น งดการเผาทุกประเภท, ปิดหน้าต่าง ประตู เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นควันเข้าบ้าน, ไม่รองรับน้ำฝนไว้ใช้อุปโภคและบริโภค, ไม่อยู่ในบริเวณที่มีหมอกควันปกคลุม หากจำเป็นต้องอยู่ในบริเวณที่มีควันให้สวมหน้ากากอนามัย หรือใช้ผ้าชุบน้ำพอหมาดๆ ปิดจมูกและปาก, หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายและการทำงานหนักที่ต้องออกแรงมาก ในบริเวณที่มีฝุ่นควันรบกวน ในกรณีที่ขับขี่ยานพาหนะในช่วงที่มี หมอกควันมาก ทัศนะวิสัยไม่ดี ควรเปิดไฟหน้ารถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ, ติดตามรับฟังข่าวสารและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมีการปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง

สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอด หอบหืด โรคภูมิแพ้ เป็นต้น ขอให้ดูแลสุขภาพและป้องกันผลกระทบจากหมอกควันในระยะนี้ โดยหลีกเลี่ยงการ ออกกำลังกายหรือกิจกรรมที่ออกแรงหนัก, จำกัดเวลาในทำกิจกรรมที่อยู่นอกบ้านหรือนอกอาคารให้น้อยลง, สวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองในกรณีที่อยู่นอกอาคารหรือบริเวณที่มีปริมาณฝุ่นละอองสูง, ผู้ป่วยในกลุ่มโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคระบบทางเดินหายใจ ควรสังเกตอาการ เช่น ไอบ่อยๆ หายใจลำบาก แน่นหรือเจ็บหน้าอก หัวใจเต้นไม่ปกติ คลื่นไส้ เหนื่อยง่ายกว่าปกติ หรือเริ่มมีอาการปวดศีรษะ และควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม และหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์หรือสถานพยาบาลใกล้บ้านทันที
ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์หมอกควัน ได้เพิ่มเติมทางเว็บไซต์สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 16 จังหวัดสงขลา หากเจ็บป่วยฉุกเฉิน/อุบัติเหตุฉุกเฉิน สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากศูนย์นเรนทร สงขลา โทรสายด่วน 1669 บริการ 24 ชั่วโมง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม