คลิกออฟโครงการ “ชีวิตดี เริ่มที่เรา”

| |
อ่าน : 2,486

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

คลิ๊กออฟโครงการ “ชีวิตดี เริ่มที่เรา” thaihealth

สาธิต คลิกออฟโครงการ “ชีวิตดี เริ่มที่เรา” ตั้งเป้าสร้าง “เทรนใหม่ 18+” ชูคนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยสุขภาพ หวังเคลื่อนงานป้องกัน NCDs ขยับครองแชมป์อันดับ 1 ของโลก

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ 1 กล่าวในการเปิดงาน “ชีวิตดี เริ่มที่เรา” (Live Healthier) ว่า ตลอดระยะเวลา 18 ปี สสส. ได้ร่วมทำงานกับภาคีเครือข่ายตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างองค์ความรู้ และขับเคลื่อนเชิงนโยบายเปลี่ยนแปลงสังคม โดยจุดประกาย กระตุ้น สานและเสริมพลังบุคคล และองค์กรทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถ และสร้างสรรค์ระบบที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ สอดรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และจากพลังของ สสส. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต่าง ๆ ขับเคลื่อนมาตรการและแผนงานสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ในปี 2561 ประเทศไทยมีผลการดำเนินงานเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน และเป็นอันดับ 3 ของโลก ในปีนี้จึงมุ่งเป้าหมายไปสู่ผู้นำในป้องกันโรค NCDs อันดับ 1 ของโลก

คลิ๊กออฟโครงการ “ชีวิตดี เริ่มที่เรา” thaihealth

“ในโอกาสครบรอบ 18 ปี สสส. หากเทียบกับคนถือเป็นช่วงวัยของคนรุ่นใหม่ ที่มีพลัง สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ มีการเปลี่ยนแปลง สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจประกอบการดำเนินชีวิตที่หลีกเลี่ยง ลด เลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ พร้อมเผชิญกับความท้าทาย ทั้งสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม วิถีชีวิต กลไกการตลาดของธุรกิจที่ทำลายสุขภาพ เกิดเป็นเทรนของคนรุ่นใหม่ หรือ “เทรนใหม่ 18+” ในโครงการ “ชีวิตดี เริ่มที่เรา” หรือ Live Healthier ที่มุ่งให้คนไทยมี วิถีชีวิตสุขภาพ (Healthy Lifestyle) ผ่านกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ตรง สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทย “ลุกขึ้นมาเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อการมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี” ดร.สาธิต กล่าว

คลิ๊กออฟโครงการ “ชีวิตดี เริ่มที่เรา” thaihealth

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า คนไทยเกือบ 4 แสนคนเสียชีวิตก่อนวัยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เป็นอันดับ 1 คิดเป็น ร้อยละ 76 ของการตายทั้งหมด เกิดความสูญเสียของ GDP ร้อยละ 2.2 ต่อปี จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560 สำรวจพฤติกรรมคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่า สูบบุหรี่ 10.70 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 19.10 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงปานกลางขึ้นไปใน 30 วัน ร้อยละ 27.5 ต่อวัน และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ จากการขาดการมีกิจกรรมทางกาย รับประทานอาหารหวาน มัน เค็มจัด รับประทานผักและผลไม้ไม่เพียงพอ เกิดความเครียดในการดำรงชีวิต รวมทั้งอุบัติเหตุ ก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

โรค NCDs “ป้องกันได้” แต่สิ่งสำคัญของทุกความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้จาก การเริ่มต้นลงมือทำอย่างจริงจัง การจัดงาน “ชีวิตดี เริ่มที่เรา” (Live Healthier) ตลอด 4 วัน ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายนนี้ มีแนวคิด “ชนะในความแพ้” คือ การลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองหรือคนรอบข้าง สร้างกำลังใจในการลุกขึ้นมามีสุขภาพที่ดี โดยยก 8 ประเด็นใกล้ตัว เช่น ลุกขึ้นมาออกกำลังกาย ลุกขึ้นมาเลือกกินอาหาร เลิกสูบบุหรี่ เลิกเหล้า ชุมชนลุกขึ้นมาสร้างชุมชนเข้มแข็ง ผ่านประสบการณ์การมีส่วนร่วม เรียนรู้วิธีในการเริ่มต้นการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ในประเด็นต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทั้งกาย ใจ ปัญญาสังคม พร้อมทั้งจัดทำคู่มือชีวิตดีเริ่มที่เราโดยรวม 108 วิธี สร้างเสริมสุขภาพดี ที่ทุกคนทำได้ คู่มือประจำวัยรับมือยังไงวัย 18 สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ www.thaihealth.or.th/livehealthier” ดร.สุปรีดา กล่าว

คลิ๊กออฟโครงการ “ชีวิตดี เริ่มที่เรา” thaihealth

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม