คลิกออฟโครงการ “ชีวิตดี เริ่มที่เรา”

| |
อ่าน : 1,330

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

คลิ๊กออฟโครงการ “ชีวิตดี เริ่มที่เรา” thaihealth

สาธิต คลิกออฟโครงการ “ชีวิตดี เริ่มที่เรา” ตั้งเป้าสร้าง “เทรนใหม่ 18+” ชูคนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยสุขภาพ หวังเคลื่อนงานป้องกัน NCDs ขยับครองแชมป์อันดับ 1 ของโลก

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ 1 กล่าวในการเปิดงาน “ชีวิตดี เริ่มที่เรา” (Live Healthier) ว่า ตลอดระยะเวลา 18 ปี สสส. ได้ร่วมทำงานกับภาคีเครือข่ายตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างองค์ความรู้ และขับเคลื่อนเชิงนโยบายเปลี่ยนแปลงสังคม โดยจุดประกาย กระตุ้น สานและเสริมพลังบุคคล และองค์กรทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถ และสร้างสรรค์ระบบที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ สอดรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และจากพลังของ สสส. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต่าง ๆ ขับเคลื่อนมาตรการและแผนงานสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ในปี 2561 ประเทศไทยมีผลการดำเนินงานเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน และเป็นอันดับ 3 ของโลก ในปีนี้จึงมุ่งเป้าหมายไปสู่ผู้นำในป้องกันโรค NCDs อันดับ 1 ของโลก

คลิ๊กออฟโครงการ “ชีวิตดี เริ่มที่เรา” thaihealth

“ในโอกาสครบรอบ 18 ปี สสส. หากเทียบกับคนถือเป็นช่วงวัยของคนรุ่นใหม่ ที่มีพลัง สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ มีการเปลี่ยนแปลง สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจประกอบการดำเนินชีวิตที่หลีกเลี่ยง ลด เลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ พร้อมเผชิญกับความท้าทาย ทั้งสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม วิถีชีวิต กลไกการตลาดของธุรกิจที่ทำลายสุขภาพ เกิดเป็นเทรนของคนรุ่นใหม่ หรือ “เทรนใหม่ 18+” ในโครงการ “ชีวิตดี เริ่มที่เรา” หรือ Live Healthier ที่มุ่งให้คนไทยมี วิถีชีวิตสุขภาพ (Healthy Lifestyle) ผ่านกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ตรง สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทย “ลุกขึ้นมาเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อการมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี” ดร.สาธิต กล่าว

คลิ๊กออฟโครงการ “ชีวิตดี เริ่มที่เรา” thaihealth

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า คนไทยเกือบ 4 แสนคนเสียชีวิตก่อนวัยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เป็นอันดับ 1 คิดเป็น ร้อยละ 76 ของการตายทั้งหมด เกิดความสูญเสียของ GDP ร้อยละ 2.2 ต่อปี จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560 สำรวจพฤติกรรมคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่า สูบบุหรี่ 10.70 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 19.10 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงปานกลางขึ้นไปใน 30 วัน ร้อยละ 27.5 ต่อวัน และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ จากการขาดการมีกิจกรรมทางกาย รับประทานอาหารหวาน มัน เค็มจัด รับประทานผักและผลไม้ไม่เพียงพอ เกิดความเครียดในการดำรงชีวิต รวมทั้งอุบัติเหตุ ก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

โรค NCDs “ป้องกันได้” แต่สิ่งสำคัญของทุกความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้จาก การเริ่มต้นลงมือทำอย่างจริงจัง การจัดงาน “ชีวิตดี เริ่มที่เรา” (Live Healthier) ตลอด 4 วัน ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายนนี้ มีแนวคิด “ชนะในความแพ้” คือ การลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองหรือคนรอบข้าง สร้างกำลังใจในการลุกขึ้นมามีสุขภาพที่ดี โดยยก 8 ประเด็นใกล้ตัว เช่น ลุกขึ้นมาออกกำลังกาย ลุกขึ้นมาเลือกกินอาหาร เลิกสูบบุหรี่ เลิกเหล้า ชุมชนลุกขึ้นมาสร้างชุมชนเข้มแข็ง ผ่านประสบการณ์การมีส่วนร่วม เรียนรู้วิธีในการเริ่มต้นการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ในประเด็นต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทั้งกาย ใจ ปัญญาสังคม พร้อมทั้งจัดทำคู่มือชีวิตดีเริ่มที่เราโดยรวม 108 วิธี สร้างเสริมสุขภาพดี ที่ทุกคนทำได้ คู่มือประจำวัยรับมือยังไงวัย 18 สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ www.thaihealth.or.th/livehealthier” ดร.สุปรีดา กล่าว

คลิ๊กออฟโครงการ “ชีวิตดี เริ่มที่เรา” thaihealth

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

เลิกเรียนกลางคัน  ชักโครก  กีฬาเพื่อสุขภาพ  ความมั่นคงทางอาหาร  สอบเอ็นท์  สุขสนทนา  เคล็ดลับสมส่วน  มนุษย์เงินเดือน  โรคหอบ  เชียร์ลีดดิ้ง  งบประมาณ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ผู้ผลิต สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสังคม เผยแพร่  การควบคุมยาสูบแห่งชาติ  เรื่องส่วนตัว  นโยบายลดโรค เพิ่มสุขให้กลุ่มผู้สูงอายุ  สสส. สุขภาพ สุขภาวะ สร้างสุข thaihealth จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ประจำเดือนสิงหาคม 2555 ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือชนะตนเอง งดเหล้าเข้าพรรษา  แผนงานสื่อศิลป์วัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ  ชาวชนบท  เส้นประสาท  โรคร้ายจากบุหรี่  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม