ประชาชน ระวังไฟฟ้าดูด ในพื้นที่มีน้ำท่วม

| |
อ่าน : 1,106

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ประชาชน ระวังไฟฟ้าดูด ในพื้นที่มีน้ำท่วม thaihealth

แฟ้มภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นเตือนประชาชนระมัดระวังไฟฟ้าดูดโดยเฉพาะพื้นที่มีน้ำท่วม

นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เตือนประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ให้มีการดูแลตนเองป้องกันอันตรายการเจ็บป่วยจากโรคและภัยสุขภาพที่มาพร้อมกับเหตุการณ์น้ำท่วม ซึ่งได้แก่ โรคจากสัตว์และแมลงมีพิษกัดต่อย เสียชีวิตจากจมน้ำ ไฟฟ้าซ็อต ไฟฟ้าดูด ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตอย่างฉับพลันได้ ซึ่งจากข้อมูลการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2562 จากกรณีอุทกภัยพบว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตจากถูกไฟฟ้าดูด จำนวน 1 ราย

 ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยได้ตระหนักถึงอันตรายต่าง ๆ จึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากโรคและภัยสุขภาพดังกล่าว โดยเฉพาะอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด ดังนี้

1.ก่อนน้ำท่วมถึงบริเวณอาคาร บ้านพักอาศัย ควรขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและสิ่งของจำเป็นไว้ที่สูง หรือที่ปลอดภัยน้ำท่วมไม่ถึง สำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ทำการตัดไฟโดยปลดสวิทช์ตัดกระแสไฟฟ้าหลักที่จะเข้าตัวบ้านทันที

2.กรณีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน และมีความจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้านให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าบริเวณชั้นบนของบ้าน โดยประสานให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้ามาช่วยตัดสวิทช์

3.หากเป็นบ้านชั้นเดียว ให้งดใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยเด็ดขาด รวมถึงห้ามเปิดปิดสวิทช์ไฟด้านในและด้านนอกอาคารที่อยู่อาศัย ห้ามแตะสวิทช์ไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำลังเสียบปลั๊ก รวมทั้งการใช้เครื่องสูบน้ำชนิดที่แช่ในน้ำหากใช้ไม่ถูกวิธี อาจมีกระแสไฟฟ้ารั่วขณะใช้งานและถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะตัวเปียก หรือยืนแช่น้ำแม้ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นอาจอยู่เหนือระดับน้ำก็ตาม

4.ระมัดระวังดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ไม่ควรอยู่ใกล้บริเวณเสาไฟ รั้วโลหะ ประตูเหล็ก ขอบหน้าต่างเพราะอาจมีกระแสไฟฟ้ารั่วอยู่

ทั้งนี้หากพบผู้ถูกไฟฟ้าดูดให้ช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้

1.อย่าใช้มือเปล่าแตะต้องตัวผู้ที่ติดอยู่กับกระแสไฟฟ้า หรือตัวนำที่เป็นเหตุให้เกิดอันตรายเด็ดขาด เพื่อป้องกันมิให้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด จนได้รับอันตรายไปด้วย

2.ใช้วัตถุที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า เช่น ผ้า ไม้แห้ง เชือกแห้ง สายยาง หรือพลาสติกแห้ง ถุงมือยาง หรือผ้าแห้งพันมือให้หนา แล้วผลัก หรือฉุดตัวผู้ประสบอันตรายให้หลุดออกมาโดยเร็ว หรือใช้ผ้าคล้อง หรือให้ผู้มีความรู้ด้านไฟฟ้าปลดสวิทช์ จากนั้นปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาล หรือขอความช่วยเหลือจากหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน โทร.1669

3.หากเป็นสายไฟฟ้าแรงสูง ให้หลีกเลี่ยงและรีบแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือสายด่วน กฟภ. โทร.1129 โดยเร็วที่สุด

4.อย่าลงไปในน้ำกรณีมีกระแสไฟฟ้าอยู่ในบริเวณน้ำท่วมขัง หาวัตถุที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้าเขี่ยสายไฟออกให้พ้น หรือแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าก่อน จึงค่อยช่วยผู้ประสบอันตราย

ทั้งนี้ขอฝากเตือนถึงประชาชนทุกคนที่อาศัยในพื้นที่ที่มีน้ำท่วม ได้มีการดูแลตนเองตลอดจนบุตรหลาน ผู้สูงอายุ และบุคคลใกล้ชิด ให้ปลอดภัยจากสาเหตุปัจจัยเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูดตามคำแนะนำข้างต้น เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักโรคไม่ติดต่อ โทร.0-2590-3967 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม