กำหนดการ ThaiHealth Youth Solutions เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 พลังของเด็กชายขอบ

โดย
| |
อ่าน : 372
กำหนดการ
ThaiHealth Youth Solutions เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562
“พลังของเด็กชายขอบ”

วันที่ 13 กันยายน  พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  
ซอยงามดูพลี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
 
12.30 - 13.00 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชน และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.10 น.     พิธีกร กล่าวต้อนรับสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมงาน
13.10 - 13.20 น.     ชี้แจงวัตถุประสงค์ ความเป็นมาและแนวคิดของงาน
โดย นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
13.20 - 14.30 น.     เวทีเสวนา Show case หัวข้อ “ฝันใหญ่...ไปด้วยกัน” 
ตัวแทนเยาวชนจาก... 
• สหทัยมูลนิธิ  
• กลุ่มรักษ์ไทยเพาเวอร์ทีน 
• กลุ่มพิราบขาว 
• มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย 
• กลุ่มลูกเหรียง 
• กลุ่มพลังโจ๋
14.30 - 15.00 น.     Energy Behind หนุนหลัง ดันใจ  โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ 
ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
15.10 - 15.30 น.     ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมงาน  ถ่ายภาพร่วมกัน
15.30 น.                  สัมภาษณ์ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การประชุมส่งเสริมการเดิน และการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม