เปิดเวทีแก้ปัญหาร้านเหล้ารอบสถานศึกษา

| |
อ่าน : 2,699

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

เปิดเวทีแก้ปัญหาร้านเหล้ารอบสถานศึกษา thaihealth

แฟ้มภาพ

 

จังหวัดสุรินทร์เปิดเวทีแก้ปัญหาร้านเหล้ารอบสถานศึกษาบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังยึดหลัก ร้านใหม่ไม่เพิ่ม ร้านเดิมทำตามกฎหมาย

จังหวัดสุรินทร์เปิดเวทีแก้ปัญหาร้านเหล้ารอบสถานศึกษาบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังยึดหลักร้านใหม่ไม่เพิ่มร้านเดิมทำตามกฎหมาย วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีสร้างความเข้าใจพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และควบคุมพื้นที่โซนนิ่งรอบสถานศึกษา ซึ่งจัดโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส. ) ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมการปกครอง และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เช่นตำรวจ สาธารณสุข สรรพสามิตจังหวัด ฝ่ายปกครองจังหวัด เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง สถานศึกษา และผู้ประกอบการในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้และสร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการในการดำเนินกิจการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 และ 46/2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

โดยภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อร้านเหล้ารอบสถานศึกษา ร้านใหม่ไม่เพิ่ม ร้านเดิมทำตามกฎหมาย เราทำได้ สำหรับจังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีสถาบันการศึกษาและโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองเป็นจำนวนมาก มีการเติบโตของสังคมเมือง ก่อให้เกิดการเข้าถึงต่อสังคมสื่อต่างๆรวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีช่องทางการจำหน่ายตามร้านค้ารอบสถานศึกษา เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสุขมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แจ้งว่าปัจจุบันสถานศึกษาแต่ละแห่ง จะมีเขตพื้นที่โซนนิ่งของตนเองชัดเจนแล้ว สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก ซึ่งจะแตกต่างกันแต่ปัญหา ที่สำคัญในปัจจุบันยังพบว่ามีสถานศึกษาหลายอย่างหลายแห่งไม่ทราบขอบเขตพื้นที่โซนนิ่งที่ชัดเจน ทำให้ยากต่อการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ดังกล่าว

ด้านนางสุภาภรณ์ ชมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการศูนย์อำนวยการ ประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 กล่าวว่า ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 22/2558 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการลักษณะคล้ายสถานบริการนั้น ที่ผ่านมายังพบปัญหาคือ เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ขาดความรู้ ความเข้าใจกฎหมายตามคำสั่งของคณะ ค.ส.ช และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเวทีในครั้งนี้จะเป็นการสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ป้องกันการทำผิดรวมถึงจัดระเบียบสังคม ควบคุมสถานบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน กระตุ้นความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ ไม่ให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าไปใช้บริการ เปิดปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนด ปลอดยาเสพติด การพนันและการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ ตลอดจนแก้ปัญหาการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพัก

สำหรับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ. ศ. 2551 มีเจตนารมณ์ที่สำคัญคือการป้องกันการเกิดนักดื่มหน้าใหม่มาตรการสนนิ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยกำจัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชนและควบคุมร้านขายเหล้าให้ปฏิบัติตามกฎหมายผู้ประกอบการต้องทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากพบเห็นว่ามีการกระทำผิดกฎหมายประชาชนสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ หรือศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดแต่ละจังหวัด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม