ชีวิตดีเริ่มที่เรา

| |
อ่าน : 8,407

เขียนโดย ชมนภัส วังอินทร์ team content www.thaihealth.or.th

ข้อมูลบางส่วนจาก : คู่มือ8เรื่องใกล้ตัว สสส.

ภาพประกอบโดย : นัฐพร ชุ่มลือ Team Content www.thaihealth.or.th / แฟ้มภาพ

ชีวิตดีเริ่มที่เรา thaihealth

                ด้วยสังคมและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป เกือบทั้งชีวิตทุกคนต่างก็ทุ่มเทให้กับงาน และหน้าที่ต่าง ๆ ที่ต้องรับผิดชอบ จนมองข้ามอะไรบางอย่างในชีวิตไปนั่นคือ สุขภาพ เพราะการมีสุขภาพที่ดีจะช่วยเรามีความพร้อมในการทำงาน และใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

                ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ เพราะองค์ประกอบในชีวิตที่จะช่วยให้สุขภาพดีส่วนหนึ่งต้องมาจากการมีพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ เช่น ออกกำลังกายให้เพียงพอ กินอาหารที่มีประโยชน์ ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดีและเป็นจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตที่ดีขึ้น

ชีวิตดีเริ่มที่เรา thaihealth

                ชีวิตดีเริ่มที่เรา (LIVE HEALTHIER) สสส.ชวนคนไทยตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมเปิดตัวคู่มือ108 วิธีสร้างเสริมสุขภาพดี ที่ทุกคนทำได้ในโอกาสครบรอบ 18 ปี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมโดยเริ่มที่ “เรา” ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า แคมเปญชีวิตดีเริ่มที่เรา จะเชิญชวนให้ประชาชนนั้นหันมาทำสิ่งที่สำคัญที่สุดให้กับชีวิตตัวเอง เพื่อให้ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs (Non-Communicable diseases) เช่น โรคเบาหวาน ถุงลมโป่งพอง ความดันโลหิตสูง โรคเหล่านี้ล้วนเกิดจากพฤติกรรมที่เสี่ยง อาทิ ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ พักผ่อนไม่เพียงพอ มีกิจกรรมทางกายน้อย กินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ดังนั้นสิ่งที่จะเปลี่ยนให้ชีวิตที่ดีได้ต้องเริ่มที่ตัวเรา โดยการปรัปเปลี่ยนตัวเองด้วยการสร้างสุขภาพให้แข็งแรงขึ้น หาวิธีการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี เพราะชีวิตที่ดีนั้นต้องเริ่มจากตัวเรา

ชีวิตดีเริ่มที่เรา thaihealth

                 หากยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหน สสส.มีแพ็กเกจที่จะสร้างการมีสุขภาพที่ดีด้วย 8 เรื่องใกล้ตัวที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น ดังนี้

1. กินให้พอดี ขยับกายให้มีพลัง กินอาหารที่เหมาะสมในแต่ละมื้อ ด้วยสูตร 2:1:1 คือ ผัก 2 ส่วน แป้ง 1 ส่วน และเนื้อสัตว์ 1 ส่วน ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอ เช่น ยืน เดิน จะช่วยสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ ที่สำคัญไขมันเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกายต่อเนื่อง 10 นาทีขึ้นไป หากอยากรู้วิธีการดูแลตนเองสามารถหาข้อมูลได้ที่ www.raipoong.com

2. สร้างพื้นฐานจิตใจให้เข้มแข็งนำไปสู่ชีวิตดีทุกด้าน ต้องเริ่มต้นด้วยการมองโลกในแง่ดี ฝึกการตั้งคำถามกับมองให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นให้ข้อคิดดี ๆ อะไรบ้าง เปลี่ยนพลังลบเป็นพลังบวกจะช่วยให้มีพลังในการทำสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นได้ และเรียนรู้วิธีการสร้างพลังบวกได้ที่ www.happinessisthailand.com

3. คุยกับลูกเรื่องเพศ คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกตัดสินใจไม่พลาด ด้วย 6 เทคนิคในการพูดคุยเรื่องเพศกับลูก1.รับฟังอย่างไม่ตัดสิน 2. ตั้งคำถาม เช่น ลูกคิดว่ามีข้อดี ข้อเสีย อย่างไรบ้าง 3.ชื่นชมในสิ่งที่ดี เช่น แม่ภูมิใจมากเลย ลูกเป็นเด็กที่ตัดสินใจเรื่องการไปต่างจังหวัดกับแฟนด้วยตัวเอง 4.ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อะไรที่ไม่รู้ ชวนลูกไปค้นหาข้อมูลด้วยกัน 5.แสดงความเชื่อมั่นในตัวลูก แสดงออกให้ความเชื่อมั่นกับลูก 6.เป็นที่พึ่งเมื่อเกิดปัญหา ทำให้ลูกสามารถแก้ไขปัญหาด้วยการเป็นที่พึ่งให้ลูกได้ และสามารถปรึกษาสอบถามข้อมูลการเลี้ยงลูกได้ที่ www.คุยเรื่องเพศ.com

4. ความสัมพันธ์ในครอบครัว องค์กร และชุมชน คือองค์ประกอบสำคัญของการเสริมสร้างความสุข สร้างความสุขด้วยหลัก Happy Workplace 8 ประการ ที่เน้นการสร้างความสุขแบบยั่งยืน อาทิ Happy Family (ครอบครัวดี) Happy Body (สุขภาพดี) เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้ง กาย  ใจ ปัญญา สังคม และสามารถศึกษาข้อมูลเพื่อปรับใช้กับองค์กรได้ที่ www.happy8workplace.com

5. สร้างพลังจิตอาสา เสริมพลังสร้างสังคม การเป็นจิตอาสาใคร ๆ ก็ทำได้ ด้วยเริ่มจากการเป็นผู้ให้ที่ไม่ใช่แค่เงินทอง แต่อาจจะเป็นเรื่องของเวลาที่แบ่งปันเพื่อไปช่วยเหลือดูแลคนอื่น หรือเข้าร่วมโครงการธนาคารจิตอาสา กับ สสส. ได้ที่ www.jitarsabank.com

6. อุบัติเหตุบนท้องถนน เรื่องร้ายที่เริ่มแก้ได้ที่ตัวเรา หยุดอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ไม่ขับรถเร็ว งดใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เป็นต้น หรือติดตามข้อมูลการขับขี่ที่ปลอดภัยได้ทาง www.roadsafetythai.org

7. การดื่มเหล้ากับผลกระทบต่อสังคมคนไทย การเลิกเหล้าต้องใช้กำลังใจจากตนเอง และใช้คนรักเพื่อเป็นแรงผลักดันในการเลิก เพื่อความสุข และสุขภาพที่ดีขึ้น หรือ โทรสายด่วนเลิกเหล้า 1413

8. ความร่วมมือของสังคมไทยที่ไม่ทำร้ายกันด้วยควันบุหรี่ ควันบุหรื่มือสองนั้นนอกจากจะทำร้ายตัวเองและยังมีผลกระทบไปถึงคนรอบข้าง ซึ่งหลัก ๆ คือ เด็กที่อยู่ในบ้าน และคนที่อยู่ในที่ทำงานเดียวกัน เช่น ลูกป่วยเพราะบุหรี่ข้างห้องที่เด็กต้องรับกลิ่นทุกวัน จนเป็นหืดหอบ เป็นต้น หากอยากเลิกบุหรี่ต้องมีแรงบันดาลใจ และพร้อมที่จะเลิก หรือสามารถโทรศัพท์ 1600 สายด่วนเลิกบุหรี่ เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมกับการเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง

ชีวิตดีเริ่มที่เรา thaihealth

                การทำดีนั้นมีหลายรูปแบบทั้งนี้ไม่ใช่วิธีที่ยาก แต่ล้วนเป็นสิ่งที่ทำแล้วดีกับสุขภาพตนเอง และคนรอบข้างทั้งสิ้น หากวันนี้ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มทำดีจากสิ่งไหน ลองสำรวจตัวเองดูว่ามีอะไรที่ทำลายสุขภาพตนเองอยู่ และเริ่มต้นจากตรงนั้น แล้วค่อย ๆ เริ่มทำดีกับผู้อื่น เท่านี้เราก็จะได้รับทั้งความสุขกายสุขใจแบบยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ออทิสม์  สาธารณสุข  เภสัชวิทยา  คนยากจน  ดนตรีพื้นบ้าน  งานศพ  ผู้ดูแลเด็ก  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth แอลกอฮอล์ เอ็กซ์ทรีม พลัส ประกาศผล นิทรรศการ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  โรงเรียนเวียงมอกวิทยา  กรดในกระเพาะ  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  รักษาสิ่งแวดล้อม  ทีม CA PIM  ความบกพร่องทางการเรียนรู้  ยาเลิก  สสจ.เลย  ความฝัน  ชุมชนบ้านเอื้ออาทร  ตลาดน้ำวัดสะพาน  แผนอาหาร  กลิ่นเท้า  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth การพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืน คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม วัฏจักรชีวิต การทำงานที่ชนะใจคนทั้งโลก  การผลิต  คนพิการ  ศูนย์การเรียนรู้