ชีวิตดีเริ่มที่เรา

| |
อ่าน : 7,831

เขียนโดย ชมนภัส วังอินทร์ team content www.thaihealth.or.th

ข้อมูลบางส่วนจาก : คู่มือ8เรื่องใกล้ตัว สสส.

ภาพประกอบโดย : นัฐพร ชุ่มลือ Team Content www.thaihealth.or.th / แฟ้มภาพ

ชีวิตดีเริ่มที่เรา thaihealth

                ด้วยสังคมและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป เกือบทั้งชีวิตทุกคนต่างก็ทุ่มเทให้กับงาน และหน้าที่ต่าง ๆ ที่ต้องรับผิดชอบ จนมองข้ามอะไรบางอย่างในชีวิตไปนั่นคือ สุขภาพ เพราะการมีสุขภาพที่ดีจะช่วยเรามีความพร้อมในการทำงาน และใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

                ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ เพราะองค์ประกอบในชีวิตที่จะช่วยให้สุขภาพดีส่วนหนึ่งต้องมาจากการมีพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ เช่น ออกกำลังกายให้เพียงพอ กินอาหารที่มีประโยชน์ ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดีและเป็นจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตที่ดีขึ้น

ชีวิตดีเริ่มที่เรา thaihealth

                ชีวิตดีเริ่มที่เรา (LIVE HEALTHIER) สสส.ชวนคนไทยตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมเปิดตัวคู่มือ108 วิธีสร้างเสริมสุขภาพดี ที่ทุกคนทำได้ในโอกาสครบรอบ 18 ปี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมโดยเริ่มที่ “เรา” ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า แคมเปญชีวิตดีเริ่มที่เรา จะเชิญชวนให้ประชาชนนั้นหันมาทำสิ่งที่สำคัญที่สุดให้กับชีวิตตัวเอง เพื่อให้ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs (Non-Communicable diseases) เช่น โรคเบาหวาน ถุงลมโป่งพอง ความดันโลหิตสูง โรคเหล่านี้ล้วนเกิดจากพฤติกรรมที่เสี่ยง อาทิ ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ พักผ่อนไม่เพียงพอ มีกิจกรรมทางกายน้อย กินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ดังนั้นสิ่งที่จะเปลี่ยนให้ชีวิตที่ดีได้ต้องเริ่มที่ตัวเรา โดยการปรัปเปลี่ยนตัวเองด้วยการสร้างสุขภาพให้แข็งแรงขึ้น หาวิธีการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี เพราะชีวิตที่ดีนั้นต้องเริ่มจากตัวเรา

ชีวิตดีเริ่มที่เรา thaihealth

                 หากยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหน สสส.มีแพ็กเกจที่จะสร้างการมีสุขภาพที่ดีด้วย 8 เรื่องใกล้ตัวที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น ดังนี้

1. กินให้พอดี ขยับกายให้มีพลัง กินอาหารที่เหมาะสมในแต่ละมื้อ ด้วยสูตร 2:1:1 คือ ผัก 2 ส่วน แป้ง 1 ส่วน และเนื้อสัตว์ 1 ส่วน ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอ เช่น ยืน เดิน จะช่วยสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ ที่สำคัญไขมันเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกายต่อเนื่อง 10 นาทีขึ้นไป หากอยากรู้วิธีการดูแลตนเองสามารถหาข้อมูลได้ที่ www.raipoong.com

2. สร้างพื้นฐานจิตใจให้เข้มแข็งนำไปสู่ชีวิตดีทุกด้าน ต้องเริ่มต้นด้วยการมองโลกในแง่ดี ฝึกการตั้งคำถามกับมองให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นให้ข้อคิดดี ๆ อะไรบ้าง เปลี่ยนพลังลบเป็นพลังบวกจะช่วยให้มีพลังในการทำสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นได้ และเรียนรู้วิธีการสร้างพลังบวกได้ที่ www.happinessisthailand.com

3. คุยกับลูกเรื่องเพศ คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกตัดสินใจไม่พลาด ด้วย 6 เทคนิคในการพูดคุยเรื่องเพศกับลูก1.รับฟังอย่างไม่ตัดสิน 2. ตั้งคำถาม เช่น ลูกคิดว่ามีข้อดี ข้อเสีย อย่างไรบ้าง 3.ชื่นชมในสิ่งที่ดี เช่น แม่ภูมิใจมากเลย ลูกเป็นเด็กที่ตัดสินใจเรื่องการไปต่างจังหวัดกับแฟนด้วยตัวเอง 4.ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อะไรที่ไม่รู้ ชวนลูกไปค้นหาข้อมูลด้วยกัน 5.แสดงความเชื่อมั่นในตัวลูก แสดงออกให้ความเชื่อมั่นกับลูก 6.เป็นที่พึ่งเมื่อเกิดปัญหา ทำให้ลูกสามารถแก้ไขปัญหาด้วยการเป็นที่พึ่งให้ลูกได้ และสามารถปรึกษาสอบถามข้อมูลการเลี้ยงลูกได้ที่ www.คุยเรื่องเพศ.com

4. ความสัมพันธ์ในครอบครัว องค์กร และชุมชน คือองค์ประกอบสำคัญของการเสริมสร้างความสุข สร้างความสุขด้วยหลัก Happy Workplace 8 ประการ ที่เน้นการสร้างความสุขแบบยั่งยืน อาทิ Happy Family (ครอบครัวดี) Happy Body (สุขภาพดี) เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้ง กาย  ใจ ปัญญา สังคม และสามารถศึกษาข้อมูลเพื่อปรับใช้กับองค์กรได้ที่ www.happy8workplace.com

5. สร้างพลังจิตอาสา เสริมพลังสร้างสังคม การเป็นจิตอาสาใคร ๆ ก็ทำได้ ด้วยเริ่มจากการเป็นผู้ให้ที่ไม่ใช่แค่เงินทอง แต่อาจจะเป็นเรื่องของเวลาที่แบ่งปันเพื่อไปช่วยเหลือดูแลคนอื่น หรือเข้าร่วมโครงการธนาคารจิตอาสา กับ สสส. ได้ที่ www.jitarsabank.com

6. อุบัติเหตุบนท้องถนน เรื่องร้ายที่เริ่มแก้ได้ที่ตัวเรา หยุดอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ไม่ขับรถเร็ว งดใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เป็นต้น หรือติดตามข้อมูลการขับขี่ที่ปลอดภัยได้ทาง www.roadsafetythai.org

7. การดื่มเหล้ากับผลกระทบต่อสังคมคนไทย การเลิกเหล้าต้องใช้กำลังใจจากตนเอง และใช้คนรักเพื่อเป็นแรงผลักดันในการเลิก เพื่อความสุข และสุขภาพที่ดีขึ้น หรือ โทรสายด่วนเลิกเหล้า 1413

8. ความร่วมมือของสังคมไทยที่ไม่ทำร้ายกันด้วยควันบุหรี่ ควันบุหรื่มือสองนั้นนอกจากจะทำร้ายตัวเองและยังมีผลกระทบไปถึงคนรอบข้าง ซึ่งหลัก ๆ คือ เด็กที่อยู่ในบ้าน และคนที่อยู่ในที่ทำงานเดียวกัน เช่น ลูกป่วยเพราะบุหรี่ข้างห้องที่เด็กต้องรับกลิ่นทุกวัน จนเป็นหืดหอบ เป็นต้น หากอยากเลิกบุหรี่ต้องมีแรงบันดาลใจ และพร้อมที่จะเลิก หรือสามารถโทรศัพท์ 1600 สายด่วนเลิกบุหรี่ เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมกับการเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง

ชีวิตดีเริ่มที่เรา thaihealth

                การทำดีนั้นมีหลายรูปแบบทั้งนี้ไม่ใช่วิธีที่ยาก แต่ล้วนเป็นสิ่งที่ทำแล้วดีกับสุขภาพตนเอง และคนรอบข้างทั้งสิ้น หากวันนี้ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มทำดีจากสิ่งไหน ลองสำรวจตัวเองดูว่ามีอะไรที่ทำลายสุขภาพตนเองอยู่ และเริ่มต้นจากตรงนั้น แล้วค่อย ๆ เริ่มทำดีกับผู้อื่น เท่านี้เราก็จะได้รับทั้งความสุขกายสุขใจแบบยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม