สภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงสา สืบสานอัตลักษณ์น่าน

| |
อ่าน : 2,577

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

สภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงสา สืบสานอัตลักษณ์น่าน thaihealth

สภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงสา สืบสานประเพณีสู่ขวัญเรือพญานาค (อัตลักษณ์น่าน)

นายวัชรพงษ์ โพธิ์รอง ผู้ว่าจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานประเพณีสู่ขวัญเรือพญานาค (อัตลักษณ์น่าน) ประจำปี 2562 ณ ท่านำบ้านบุณยืน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีเทศบาลตำบลเวียงสา เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน สสส. ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเวียงสา ร่วมกันสืบสานประเพณีสู่ขวัญเรือพญานาคที่มีมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตจากครอบครัวขยายกลายเป็นครอบครัวเดี่ยว อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคม ทำให้มีการแข่งขันกันสูง เกิดความขัดแยังเพิ่มมากขึ้น การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากสังคมอื่นซึ่งเกิดจากความเจริญก้าวหน้าในการสื่อสารประกอบกับการมีเทคโนโลยียุคโลกาภิวัฒน์และวัฒนธรรมข้ามชาติ ส่งผลให้วัฒนธรรมอันดีงามในชุมชนเปลี่ยนไป

ทางสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงสาเล็งเห็นความสำคัญจึงร่วมกันจัดประเพณีสู่ขวัญเรือพญานาค เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น, สร้างความรัก สามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างเอกลักษณ์ของอำเภอเวียงสา ในการจัดงานครั้งนี้มีหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตอำเภอเวียงสาและอำเภอใกล้เคียงได้ส่งเรือเข้าร่วมโคงการรวมทั้งสิ้น 18 ลำ ภายในงานมีการประกวดเรือสวยงามการจัดบูธนิทรรศการ หัว-หางเรือ แข่งสานก๋วยสลาก แกะสลักเรือ แข่งจำลองทำตุงแทงหยวกสีเทียนทอผ้าประดิษฐ์โคมอ้อกินจ้ำการฟ้อนพื้นเมืองชอ การแสดงของชนเผ่าและการแข่งขันกีฬาเปตอง โดยมีการจัดงานตั้งแต่วันที่ 23-25 สิงหาคม 2562

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม