สภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงสา สืบสานอัตลักษณ์น่าน

| |
อ่าน : 620

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

สภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงสา สืบสานอัตลักษณ์น่าน thaihealth

สภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงสา สืบสานประเพณีสู่ขวัญเรือพญานาค (อัตลักษณ์น่าน)

นายวัชรพงษ์ โพธิ์รอง ผู้ว่าจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานประเพณีสู่ขวัญเรือพญานาค (อัตลักษณ์น่าน) ประจำปี 2562 ณ ท่านำบ้านบุณยืน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีเทศบาลตำบลเวียงสา เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน สสส. ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเวียงสา ร่วมกันสืบสานประเพณีสู่ขวัญเรือพญานาคที่มีมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตจากครอบครัวขยายกลายเป็นครอบครัวเดี่ยว อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคม ทำให้มีการแข่งขันกันสูง เกิดความขัดแยังเพิ่มมากขึ้น การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากสังคมอื่นซึ่งเกิดจากความเจริญก้าวหน้าในการสื่อสารประกอบกับการมีเทคโนโลยียุคโลกาภิวัฒน์และวัฒนธรรมข้ามชาติ ส่งผลให้วัฒนธรรมอันดีงามในชุมชนเปลี่ยนไป

ทางสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงสาเล็งเห็นความสำคัญจึงร่วมกันจัดประเพณีสู่ขวัญเรือพญานาค เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น, สร้างความรัก สามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างเอกลักษณ์ของอำเภอเวียงสา ในการจัดงานครั้งนี้มีหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตอำเภอเวียงสาและอำเภอใกล้เคียงได้ส่งเรือเข้าร่วมโคงการรวมทั้งสิ้น 18 ลำ ภายในงานมีการประกวดเรือสวยงามการจัดบูธนิทรรศการ หัว-หางเรือ แข่งสานก๋วยสลาก แกะสลักเรือ แข่งจำลองทำตุงแทงหยวกสีเทียนทอผ้าประดิษฐ์โคมอ้อกินจ้ำการฟ้อนพื้นเมืองชอ การแสดงของชนเผ่าและการแข่งขันกีฬาเปตอง โดยมีการจัดงานตั้งแต่วันที่ 23-25 สิงหาคม 2562

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การประชุมส่งเสริมการเดิน และการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม