จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Youth Creative Space

| |
อ่าน : 1,985

ที่มา : แฟนเพจเฟซบุ๊ก 4ct PED

ภาพประกอบจากแฟนเพจเฟซบุ๊ก 4ct PED

จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Youth Creative Space thaihealth

จ.อุบลราชธานี จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Youth Creative Space

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Youth Creative Space ณ ห้องประชุมสัตตบรรณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมเติมต่อความรู้และกระบวนการด้านการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน Youth Creative Space กับพี่เลี้ยงและน้อง ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพื้นที่นำร่องทั้ง 15 พื้นที่ จำนวน 60 คน โดยมี นางสาวอรทัย ครั้งพิบูล นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชน มาช่วยจุดประเด็นพื้นที่สร้างสรรค์ ทำความเข้าใจเรื่องกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้เห็นภาพชัดเจน

จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Youth Creative Space thaihealth

นอกจากนี้ยังมีวิทยากรกลุ่มดินสอสีที่มาเติมเต็มเห็น Prototype พื้นสร้างสรรค์และทำให้พื้นที่เห็นกระบวนการและตัวแบบในการพัฒนาต่อยอดจากไอเดียที่คิดผ่านกระบวนการ Design Thinking ซึ่งหลังจากนี้พื้นที่จะลงพัฒนาต่อยอดและนำสู่การเกิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในระดับตำบลต่อไป

จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Youth Creative Space thaihealth

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม