"ตำบลวอแก้ว จ.ลำปาง" จากชุมชนเปื้อนพิษสู่ตำบลอินทรีย์

| |
อ่าน : 4,615

ที่มา : แฟนเพจเฟซบุ๊กสุขภาวะชุมชน

ภาพประกอบจากแฟนเพจเฟซบุ๊กสุขภาวะชุมชน

ปัญหาการใช้สารเคมีในการเกษตร คือหนึ่งในความเคยชินที่อยู่คู่กับเกษตรกรไทยมาอย่างช้านาน ผลกระทบของสารเคมีดังกล่าว ไม่ได้ตกอยู่แค่กับผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังตกอยู่กับตัวผู้ปลูกเองด้วย

ชุมชนเกษตรอย่าง ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง มีเกษตรกรมากถึง 900 ครัวเรือน (ราว 2,500 คน) ยึดอาชีพทำนาเป็นหลัก และหลังเก็บเกี่ยวจะปลูกพืชเชิงเดี่ยวในปริมาณมากเพื่อจำหน่าย ทำให้มีการใช้สารเคมีในปริมาณมากตามมา นั่นทำให้ 70% ของเกษตรกรในชุมชนวอแก้วมีสารเคมีตกค้างในร่างกาย ทั้งยังมีอัตราของผู้ป่วยโรคมะเร็งในเกษตรกร ที่สัมผัสกับสารเคมีโดยตรงเพิ่มขึ้นเป็นปีละกว่า 10 คน

ทาง อบต.วอแก้ว จึงเริ่มทำการปฏิวัติระบบทั้งหมด โดยการค้นหาผู้ป่วย แล้วนำมาบำบัดด้วยสมุนไพรรางจืด ควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้ปรับเปลี่ยนจากเกษตรเคมีเชิงเดี่ยว เป็น ‘เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน’ ใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ เลี้ยงไส้เดือนดิน โดยเริ่มจากการปลูกข้าวอินทรีย์ และปลูกผักปลอดสารตามฤดูกาลใช้บริโภคในครัวเรือน

แม้จะเริ่มต้นด้วยความยากลำบาก เพราะต้องหันมาใช้แรงงานคนเป็นหลัก ตั้งแต่การถอนหญ้า ดูแลแปลง คอยกำจัดแมลงที่มารบกวน หากเมื่อขับเคลื่อนได้ระยะหนึ่งก็พบว่า ผลผลิตจาก ‘เกษตรอินทรีย์’ เป็นที่ต้องการของตลาด ราคาดีกว่าเกษตรเคมี อาทิ ข้าวจากแปลงนาเคมี ตันละ 8,000-9,000 บาท แต่ข้าวจากนาอินทรีย์ ขายได้ตันละ 17,000-18,000 บาท แถมยังได้ลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย

ผลที่ได้คือ ชาวบ้านเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพ นำพื้นที่มาผลิตอาหารปลอดภัยมากขึ้น ผลการตรวจหาสารเคมีในเลือดก็ดีขึ้น ผู้ที่เคยเป็นกลุ่มเสี่ยงก็กลับมาอยู่ในขั้นปลอดภัย ขณะที่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อาทิ ความดัน เบาหวาน ไขมัน ก็ลดอัตราผู้ป่วยใหม่ลงอย่างเห็นได้ชัด

ปัจจุบัน ต.วอแก้ว เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์เพื่ออาหารสุขภาวะถึง 10 แห่ง กระจายอยู่ในทุกหมู่บ้าน ทั้งยังมีการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ “โครงการสานพลังเครือข่ายร่วมสร้างระบบอาหารชุมชนเพื่อสุขภาวะ” ที่ผ่านการรับรองจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสร้างเกษตรกรอินทรีย์รุ่นใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม