ขยายเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส "เราสู้โมเดล"

| |
อ่าน : 2,544

ที่มา : แฟนเพจเฟซบุ๊กมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย World Vision Foundation of Thailand

ภาพประกอบจากแฟนเพจเฟซบุ๊กมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย World Vision Foundation of Thailand

ขยายเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส "เราสู้โมเดล" และชุมชน ภายใต้โครงการแหล่งเรียนรู้เด็กไทยแก้มใสวิถีชีวิตสุขภาวะในโรงเรียนและชุมชนอย่างครบวงจร

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย นางจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ประธานมูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ และตัวแทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายวิโรจน์ เหลือหลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยแก้มใสในพื้นที่ อ.โนนดินแดง และ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส "เราสู้โมเดล" และชุมชน ภายใต้โครงการแหล่งเรียนรู้เด็กไทยแก้มใสวิถีชีวิตสุขภาวะในโรงเรียนและชุมชนอย่างครบวงจร

ขยายเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส

การลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จการดำเนินโครงการแหล่งเรียนรู้เด็กไทยแก้มใสฯ ของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ในฐานะศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระหว่างปี พ.ศ.2558-2561

ผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่ายและชุมชนในพื้นที่ อ.โนนดินแดง อ.ละหานทราย และข้างเคียง จำนวน 14 โรงเรียน 4 ชุมชน และ 11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการเกษตรปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชน สนับสนุนวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัย การเฝ้าระวังโภชนาการนักเรียน การบริหารอาหารกลางวันโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch

ขยายเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส

ด้วยการสนับสนุนจาก สสส. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และ บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด จนทำให้กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใสฯ โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ เป็นแบบอย่างให้แก่โรงเรียนเครือข่ายและชุมชนภายใต้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาอย่างยั่งยืน "เราสู้โมเดล" ที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพองค์รวมของเด็กวัยเรียนให้มีสุขภาพดี มีภาวะการเจริญเติบโตสมวัย สูงดี สมส่วน ด้วยการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการแบบการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน ในการทำหน้าที่ดำเนินการส่งเสริมสุขภาวะนักเรียน โดยมีโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ ทำหน้าที่เป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้เด็กไทยแก้มใสแม่ข่ายในการประสานความร่วมมือ ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

เป็ดไก่  หลักสูตรการบริหารเครือข่ายทางสังคม  อะไรคือการลงทุนที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพ  ครอบครัวแสนสนุก สุขด้วยวิทย์  งานเลี้ยงปลอดเหล้า  ธนาคารข้าว  มหกรรมอาหารปลอดภัย  ปัญหาในเด็กและเยาวชน  แม่น้ำปิง  สารก่อโรค  โพธิสัตว์น้อยลูกร้องขอพ่อแม่เลิกเหล้า  จังหวัดอุบลราชธานี  ไอพีดี  วาระแห่งชาติื  ล้างมือให้สะอาด  วิธีคลายความเครียด  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth คนปันสุข โครงการจัดการข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้องค์กรแห่งความสุข การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำงานอย่างมีความสุข ความสุขในองค์กร บุคคลต้นแบบ  ภาษาถิ่น  ปลอดสารพิษ  ปัญหานอนกรน  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม