ชูศิลปะสร้างสุขฟื้นฟูเด็กกลุ่มเปราะบางทางพฤติกรรม

| |
อ่าน : 2,743

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์

ภาพประกอบจากบ้านเมืองออนไลน์

ชูศิลปะสร้างสุขฟื้นฟูเด็กกลุ่มเปราะบางทางพฤติกรรม thaihealth

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับ สสส. ใช้ศิลปะสร้างสุข เยียวยาเด็กกลุ่มเปราะบางทางพฤติกรรมสู่การเป็นนักสื่อสารสุขภาวะ

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการพัฒนานักสื่อสารสุขภาวะด้วยกระบวนการสื่อศิลปะสร้างสุข มุ่งหวังบำบัดฟื้นฟูเยียวยา ค้นหา และส่งเสริมศักยภาพเด็กกลุ่มเปราะบางและมีปัญหาพฤติกรรม ให้กลับมาเข้าใจและมองเห็นคุณค่าที่มีอยู่ในตัวเอง สร้างการเปลี่ยนแปลงจนนำสู่การก้าวไปเป็นนักสื่อสารสุขภาวะ

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า “การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะที่ดีครบทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม ปัญญา เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของ สสส. เราตระหนักดีว่ากลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นนักสื่อสารที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงและสร้างสังคมสุขภาวะในอนาคต ทว่าอย่างไรก็ตาม เราพบว่าปัจจุบันยังมีกลุ่มเด็กและเยาวชนอีกจำนวนหนึ่งที่ยังขาดโอกาสในการที่จะเข้าถึงกระบวนการและสื่อสร้างสรรค์ ทำให้เด็ก ๆ กลุ่มนี้อาจก้าวไปสู่หนทางที่ผิด เกิดปัญหาทางด้านพฤติกรรม มีการใช้ความรุนแรง จนทำให้อาจนำสู่การเลือกทางเดินของชีวิตที่ผิดพลาด โครงการนี้จะเป็นหนึ่งในโครงการที่ทำให้เด็ก ๆ ที่มีปัญหากลุ่มนี้ได้มีโอกาสเข้าถึงสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการทางศิลปะบำบัด ที่จะช่วยให้เขาได้เรียนรู้ ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเอง จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในตัวของเขาเอง และการก้าวสู่การเป็นนักสื่อสารสุขภาวะ คือสามารถสื่อสารสิ่งที่ดีมีคุณค่าออกมาสู่สังคม

ชูศิลปะสร้างสุขฟื้นฟูเด็กกลุ่มเปราะบางทางพฤติกรรม thaihealth

ด้าน บุญนิสา บุญประสพ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า “โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 2 จากปีที่แล้วที่เราประสบความสำเร็จกับกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนในกลุ่มประถมศึกษาตอนต้น สำหรับปีนี้กลุ่มเป้าหมายเราขยับมาที่เด็กและเยาวชนในกลุ่มประถมศึกษาตอนปลาย โดยเป็นกลุ่มเด็กที่มีความเปราะบางและมีปัญหาทางด้านพฤติกรรม โครงการฯ ได้เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ กลุ่มนี้มาเข้าร่วมกระบวนการศิลปะบำบัด ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2562 จนถึงเดือนมีนาคม 2563 ด้วยกระบวนการของศิลปะและละครสร้างสรรค์จะทำให้เด็ก ๆ ได้ค้นพบคุณค่าของตนเอง เกิดสุขภาวะทางปัญญา เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีทั้งตัวเขาเองนำสู่การแบ่งปันสู่คนรอบข้างและสังคมรอบตัวต่อไป

โครงการพัฒนานักสื่อสารสุขภาวะด้วยกระบวนการสื่อศิลปะสร้างสุข จะมีการจัดแสดงผลงานนิทรรศการศิลปะสร้างสุขและละครสร้างสรรค์ที่เป็นผลงานของเด็ก ๆ สู่สาธารณชน ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 และจะมีกิจกรรมให้เด็ก ๆ  ได้ส่งความสุขนี้ต่อให้เพื่อน ๆ ด้วยกิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันรอยยิ้มเป็นการปิดท้ายโครงการในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม