คณะสงฆ์ลำพูนต้นแบบ พระอสว.

| |
อ่าน : 1,102

ที่มา :  ข่าวสด

คณะสงฆ์ลำพูนต้นแบบ พระอสว. thaihealth

แฟ้มภาพ

คณะสงฆ์ลำพูนต้นแบบ พระอสว.  เน้นให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์ ทั้งยังมีการทำงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

พระเทพรัตนนายก (จำรัส ทัตตสิริ) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย และเจ้าคณะจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า คณะสงฆ์จังหวัดลำพูนได้รับการรับรองจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้เป็นต้นแบบของการดำเนินงานพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) โดยคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนมีการดำเนินงานพระ อสว.มาอย่างต่อเนื่อง มีพระคิลานุปฏฐากเป็นแกนหลักในการดำเนินงานของพระอสว.เน้นให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์ ทั้งยังมีการทำงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยร่วมกับ อสม.ไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงตามหมู่บ้านต่างๆ

เจ้าคณะจังหวัดลำพูน กล่าวต่อไปว่า สำหรับแนวทางในการดำเนินนั้นคณะสงฆ์จ.ลำพูน กำหนดไว้ว่าจะต้องปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามหลักธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ พ.ศ.2560 ส่งเสริมพระ อสว.ให้สามารถดูแล และช่วยอุปัฏฐากพระภิกษุสามเณรตามหลักพระธรรมวินัย ชุมชนและสังคมเกิดความตระหนักรู้ข้อปฏิบัติในการดูแลสุขภาพพระภิกษุสามเณร ให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย ขณะเดียวกันพระภิกษุสามเณรมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาพของคนในชุมชน และมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคม นอกจากนี้ยังได้รับการอนุเคราะห์จากหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ในเรื่องทุนทรัพย์เพื่อ จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของพระ อสว. และพระคิลานุปฏฐากด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม