คณะสงฆ์ลำพูนต้นแบบ พระอสว.

| |
อ่าน : 471

ที่มา :  ข่าวสด

คณะสงฆ์ลำพูนต้นแบบ พระอสว. thaihealth

แฟ้มภาพ

คณะสงฆ์ลำพูนต้นแบบ พระอสว.  เน้นให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์ ทั้งยังมีการทำงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

พระเทพรัตนนายก (จำรัส ทัตตสิริ) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย และเจ้าคณะจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า คณะสงฆ์จังหวัดลำพูนได้รับการรับรองจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้เป็นต้นแบบของการดำเนินงานพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) โดยคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนมีการดำเนินงานพระ อสว.มาอย่างต่อเนื่อง มีพระคิลานุปฏฐากเป็นแกนหลักในการดำเนินงานของพระอสว.เน้นให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์ ทั้งยังมีการทำงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยร่วมกับ อสม.ไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงตามหมู่บ้านต่างๆ

เจ้าคณะจังหวัดลำพูน กล่าวต่อไปว่า สำหรับแนวทางในการดำเนินนั้นคณะสงฆ์จ.ลำพูน กำหนดไว้ว่าจะต้องปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามหลักธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ พ.ศ.2560 ส่งเสริมพระ อสว.ให้สามารถดูแล และช่วยอุปัฏฐากพระภิกษุสามเณรตามหลักพระธรรมวินัย ชุมชนและสังคมเกิดความตระหนักรู้ข้อปฏิบัติในการดูแลสุขภาพพระภิกษุสามเณร ให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย ขณะเดียวกันพระภิกษุสามเณรมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาพของคนในชุมชน และมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคม นอกจากนี้ยังได้รับการอนุเคราะห์จากหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ในเรื่องทุนทรัพย์เพื่อ จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของพระ อสว. และพระคิลานุปฏฐากด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม