ศูนย์รักล้อ พัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุข

| |
อ่าน : 1,384

ที่มา : เดลินิวส์

ภาพประกอบจาก เว็บไซต์ อาร์วายทีไนน์

ศูนย์รักล้อ พัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุข thaihealth

สอศ.เดินหน้าผุด ศูนย์รักล้อ พัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุข

ที่ จ.สุพรรณบุรี ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย เปิดเผยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า ได้เข้าร่วมประชุมกับ นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย" ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับมูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาค ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย เปิดเผยอีกว่า โดย นายประชาคม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวถึงการสนับสนุนความร่วมมือว่าโครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชนปั่นจักรยานผ่านการสร้างกระแสการใช้จักรยานเพื่อสุขภาพและสุขภาวะในพื้นที่ทั่วประเทศ และเพื่อให้การสนับสนุนโครงการมีความยั่งยืนจึงได้จัดตั้ง "ศูนย์รักล้อ" ประจำสถานศึกษาในสังกัด สอศ. เพื่อให้บริการด้านการซ่อมบำรุงจักรยานแก่ประชาชน และส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อสุขภาวะในด้านต่าง ๆ โดยเข้ามามีส่วนร่วมสร้างโอกาส และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการศูนย์รักล้อในสถานศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 23 แห่ง ซึ่งจัดตั้ง "ศูนย์รักล้อ" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 16 แห่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งอีก 7 แห่ง รวมถึงการส่งเสริมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ทันตแพทย์อนุศักดิ์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ความเป็นมาโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการจักรยานสร้างสุขประเทศไทย เพื่อให้บริการด้านการซ่อมบำรุงจักรยานแก่ประชาชนและส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อสุขภาวะ ในด้านต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งนี้ การก่อตั้งชมรมเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย (HAPPY  BIKE NETWORK THAILAND) ซึ่งรับผิดชอบโดยสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค มูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาค สนับสนุน โดย สสส. ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ เพราะการปั่นจักรยานเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางทั้งในกลุ่มของผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน กลุ่มผู้รักสุขภาพ นักอนุรักษ์ รวมไปถึงการประยุกต์จักรยานให้เป็นอุปกรณ์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้ป่วย ซึ่งมีจุดหมายให้สถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศเป็นตัวเชื่อมในการดำเนินโครงการให้ประสบผลอย่างยั่งยืนพร้อมทั้ง ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รักล้อเพื่อพัฒนาต่อยอดไป สู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่นักเรียนนักศึกษา อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

มูลนิธิสื่อเพื่อ เยาวชน  สายปฏิบัติธรรม  เสียรายได้  คนใกล้ตัว  วัยรุ่น ท้อง ท้องไม่พร้อม อาชีวศึกษา กรมควบคุมโรค  โภชนาการ  สวนสุขศิลป์ ศิลป์ ในสวน  เทศบาลตำบลสูงเม่น  อาทิวราห์ คงมาลัย  นครศรีธรรมราช ค่านิยม ชุมชน สังคม อาหารที่ปลอดจากสารพิษ  จัดการ  หาทางออก  วิทยาการทางการแพทย์  เครือข่ายลดอุบัติเหตุ  จังหวัดตาก  โยคะเพื่อสุขภาวะ  ชีส  พระพยอม  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association ปั่นชมหิ่งห้อยย่านบ้านบางกระสอบ จักรยานเพื่อน้อง โครงการปั่น ปันปัญญา ดิสเบรคทำงานได้อย่างไร ปั่นไปไว้พระทองคำเที่ยวเขาดิน  พี่สอนน้องชวนกันออกกำลังกาย  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม