ผลสำรวจความสุขคนวัยทำงาน แฮปปี้ 8

| |
อ่าน : 1,801

ที่มา : ศูนย์ข่าวแปซิฟิค

ภาพประกอบจาก สยามรัฐออนไลน์

ผลสำรวจความสุขคนวัยทำงาน แฮปปี้ 8  thaihealth

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจความสุขคนวัยทำงาน Happy8 จากกลุ่มตัวอย่างคนทำงาน 32,184 หน่วยตัวอย่างใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน-19 สิงหาคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล และ เครือข่ายวิชาการวิจัยความสุข เปิดเผยว่า ความสุขของคนทำงานที่อันดับสูงที่สุดคือร้อยละ 70.68 จากความสุขในทางสงบสุข จากการใช้ชีวิตตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา

รองลงมา คือ สุขด้านครอบครัวดี อบอุ่นมั่นคงมีนิสัยรักครอบครัว ร้อยละ 69.80 อันดับ 3 คือ สุขที่มีน้ำใจงามช่วยเหลือเกื้อกูล มีจิตอาสารู้จักเป็นผู้ให้ ร้อยละ 69.47 อันดับ 4 คือ สุขที่มีงานดี มีความมั่นคงในอาชีพการงานและผูกพันในงานที่ทำ ร้อยละ 68.66 อันดับ 5 คือ มีสังคมที่ดี ร้อยละ 67.1 อันดับ 6 คือ มีความรู้ทักษะดีพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ร้อยละ 67.07 อันดับ 7 คือ ปลดหนี้มีเงินออมใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ร้อยละ 65.05 อันดับ 8 คือ มีการผ่อนคลายและมีสุขภาพที่ดี ร้อยละ 61.6

ผลจากการสำรวจนี้แสดงให้เห็นว่าสังคมไทย ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ก็จะนำหลักคำสอนทางศาสนา มาใช้ในการดำเนินชีวิตได้เสมอ แต่ที่เป็นกังวลคือการที่มีกลุ่มคนวัยทำงานดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพ และความสามารถในการทำงาน ด้านนายแพทย์ ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. กล่าวถึง แนวทางการแก้ไขปัญหาคนวัยทำงานที่ดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นว่า ปัญหานี้เกิดจากการที่เมื่อหลังเลิกงาน ไม่มีกิจกรรมให้ผ่อนคลาย จึงเลือกไปดื่มสังสรรค์เพื่อคลายเครียด จึงเสนอให้สถานประกอบการ มีจัดกิจกรรมหลังเลิกงาน มีชมรมกีฬาให้ออกกำลังกาย หรือ คนทำงานควรจัดกิจกรรมสังสรรค์ในเชิงทำกิจกรรมร่วมกันอย่างหลากหลาย เช่น ชวนกันไปออกกำลังกาย ไปปฏิบัติธรรม ในลักษณะนี้ก็จะทำให้การดื่มเหล้าลดลงได้อย่างแน่นอน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม