ประกาศผลการคัดเลือก โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ThaiHealth INNO Awards 2019

โดย
| |
อ่าน : 6,126

ประกาศผลการคัดเลือก
โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ThaiHealth INNO Awards 2019

 
          สสส.ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด จำนวนทั้งสิ้น 129 ผลงาน ประกอบด้วย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 104 ผลงาน และระดับปวช. 25 ผลงาน 
          คณะกรรมการได้มีการพิจารณาผลงานที่ผ่านเข้ารอบการคัดเลือก โดยมีรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบดังนี้ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชื่อทีม

สถานศึกษา

ทีม Elderly Health Food

โรงเรียนธิดาแม่พระ

ทีม AD Astra (ไปสู่ดวงดาว)

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทีม Boripat Health Care

โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

ทีม Companion Tiger

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ทีม Hero on Earth from RJ116

โรงเรียนราชินี

ทีม LKS Genius

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ทีม P.W. Inventors

โรงเรียนปลาปากวิทยา

ทีม Safe Zone

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ทีม Lady wolves Swing Arm

โรงเรียนศึกษานารี

ทีม สามสาวสวย

โรงเรียนปลาปากวิทยา

หมายเหตุ: ลำดับที่ประกาศไม่เกี่ยวข้องกับลำดับคะแนน 

สำรองระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (กรณีทีมที่ผ่านเข้ารอบสละสิทธิ์)

ลำดับ

ชื่อทีม

สถานศึกษา

1

ทีม LaSalle Innovation

โรงเรียนลาซาล

2

ทีม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

 

ระดับ ปวช.

ชื่อทีม

สถาบันการศึกษา

ทีมลูกพระวิษณุ

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ทีมนักประดิษฐ์ วก.ไชยา

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ทีม NTR. 02

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

ทีมต้นยางสารภี

วิทยาลัยเทคนิคสารภี

ทีม Glass Tower

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

ทีม CMVC Healthy Plus

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ทีม NTR. 01

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

ทีม EP SKTC

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

หมายเหตุ: ลำดับที่ประกาศไม่เกี่ยวข้องกับลำดับคะแนน 

สำรองระดับ ปวช. (กรณีทีมที่ผ่านเข้ารอบสละสิทธิ์)

ลำดับ

ชื่อทีม

สถานศึกษา

1

ทีม วก.สตึก

วิทยาลัยการอาชีพสตึก

2

ทีม SRTC

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

          ขั้นตอนหลังจากนี้ ทาง สสส. จะทำหนังสือเรียนถึงผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อเชิญทีมที่ผ่านเข้ารอบเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กับ สสส. ระหว่างวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2562 
          โดยวัตถุประสงค์ประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 
          1) เพื่อเรียนรู้งานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
          2) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและพัฒนานวัตกรรมของทีมเข้าแข่งขัน 
          3) เพื่อปรับปรุง/ พัฒนาโครงงานเพื่อเข้าร่วมประกวดในรอบตัดสิน
          จากนั้นทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับงบประมาณสนับสนุนทีมละ 10,000 บาท เพื่อพัฒนาผลงาน โดยส่งผลงานรอบสุดท้ายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 
          เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป สสส.ขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถาม ที่ http://bit.ly/THINNO2Feedback

หมายเหตุ : สมาชิกและอาจารย์ที่ปรึกษาของทุกทีม ตามรายชื่อที่สมัครในเอกสาร ต้องเข้าร่วมเวิร์กช็อปพัฒนาศักยภาพในครั้งนี้ หากไม่ประสงค์เข้าร่วม สสส. ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนรายชื่อออกจากการประกวด

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม