สร้าง 5 สุข เตรียมพร้อมกายใจก้าวสู่วัยเกษียณ

| |
อ่าน : 1,516

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

สร้าง 5 สุข เตรียมพร้อมกายใจก้าวสู่วัยเกษียณ thaihealth

แฟ้มภาพ

ผอ.จิตเวชนครพนมแนะ สร้าง 5 สุข เตรียมพร้อมกายใจก้าวสู่วัยเกษียณอย่างมีคุณภาพและมีความสุข

นายแพทย์มงคล ศิริเทพทวี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยที่คาดว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี2564 และที่น่าเป็นห่วงคือยังมีประชากรก่อนวัยสูงอายุกว่าร้อยละ 30 ยังไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพและมีความสุข โดยเฉพาะเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ เพราะความเสื่อมตามธรรมชาติของร่างกายและโรคประจำตัวเรื้อรังที่ต้องได้รับการดูแลแตกต่างจากผู้ป่วยทั่วไป ประกอบกับช่วงนี้ที่ใกล้ครบกำหนดเกษียณอายุราชการที่ถือเป็นการเปลี่ยนผ่านของหลาย ๆ ท่านในการก้าวเข้าสู่ชีวิตผู้สูงวัย กรมสุขภาพจิตจึงอยากแนะนำการเตรียมความพร้อมในการสร้างสุข 5 ประการให้กับตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งกายและใจ

โดยสุขที่ว่าประกอบด้วย สุขสบาย คือ การเตรียมพร้อมสำหรับสุขภาพร่างกายที่ทุกท่านต้องหมั่นดูแลตรวจสุขภาพตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหารเพราะระบบการย่อยอาหารของผู้สูงวัยจะเสื่อมประสิทธิภาพลงทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น เกิดโรคภัยไข้เจ็บหรือทำให้ระบบร่างกายทำงานผิดปกติได้ ที่สำคัญคือหมั่นออกกำลังกายซึ่งก็ต้องให้สมกับวัยด้วย สุขต่อมาคือสุขสนุก คือต้องเตรียมหางานอดิเรกไว้ทำในวัยเกษียณซึ่งในสุขนี้จะทำให้เป็นคนที่มีอารมณ์ดี มีจิตใจที่สดชื่นแจ่มใส กระฉับกระเฉงและมีชีวิตชีวา ต่อไปคือสุขสง่า สุขนี้ผู้สูงอายุต้องรู้จักหาวิธีมาสร้างกำลังใจให้ตนเองเพื่อก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความสุข ด้วยเป็นวัยที่จะต้องอยู่กับตนเองมากขึ้น หากรู้สึกว่ามีความโดดเดี่ยวมีความเหงาก็ให้ออกไปทำกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ รวมถึงการนำประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาไปแนะนำให้คำปรึกษาแก่บุตรหลานหรือบุคคลอื่น ๆ ก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะเข้ามาเติมเต็มความสุขนี้ได้ ต่อมาคือ สุขสว่าง ก็จะเป็นสุขที่เกี่ยวกับความคิดความจำที่ผู้สูงวัยทุกคนต้องฝึกกระบวนการคิดการจำ และเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อให้สมองได้ทำงาน เพราะในวัยนี้จะเกิดการหลงลืมได้ง่ายเนื่องจากสมองเสื่อม และสุขสุดท้าย สุขสงบ คือจะต้องมีความเข้าใจและสามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพกับสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง ซึ่งในสุขนี้ผู้สูงวัยต้องมีการฝึกให้ตัวเองเป็นคนคิดบวก หาวิธีผ่อนคลายความเครียดมีสติมีสมาธิอยู่กับตนเอง ซึ่งถ้าทุกท่านสามารถปฏิบัติได้ทั้ง 5 ประการจะเป็นการก้าวเข้าสู่วัยเกษียณและวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพและความสุขอย่างแน่นอน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม