ความสุขของผู้หญิงยุค 4.0

| |
อ่าน : 2,335

 เขียนโดย ชมนภัส วังอินทร์ team content www.thaihealth.or.th

ข้อมูลบางส่วนจาก : ผศ.ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย /เทคนิคสร้างสุขง่ายๆ ในที่ทำงาน สสส.

ภาพประกอบโดย : นัฐพร ชุ่มลือ Team Content www.thaihealth.or.th / แฟ้มภาพ

ความสุขของผู้หญิงยุค 4.0 thaihealth

            บทบาทสำคัญของผู้หญิงในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง ผู้หญิงไม่ได้เป็นแค่แม่บ้านอีกต่อไป เพราะการเป็นแม่บ้านต้องหาเงินได้ ทั้งทำงานบริษัท ทำงานออฟฟิศ ทำงานราชการ หรือขายสินค้าออนไลน์ต่าง ๆ ไม่มีอีกแล้วที่ถูกปิดจากโลกภายนอก ไม่ทันข่าวสารเหตุการณ์ต่าง ๆ  

            ก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ผู้หญิงเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของตนเอง ด้วยการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น รวมถึงดูแลสุขภาพคนในครอบครัวที่อาจจะมีมากว่า 1 คน

ความสุขของผู้หญิงยุค 4.0 thaihealth

            ผศ.ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า ผลสำรวจจากกลุ่มผู้หญิงวัยทำงาน อายุ 15-60 ปี จำนวน 1,074 คน พบว่า ผู้หญิงวัยทำงาน 1 คน มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของคนรอบข้าง 2 คนโดยเฉลี่ย ซึ่งร้อยละ 34.9 ของผู้หญิงวัยทำงานดูแลแม่ของตนเอง ร้อยละ 31.7 ดูแลลูก และร้อยละ 30.4 ดูแลสามี  ส่วนเนื้อหาที่ผู้หญิงเข้าถึง คือ ร้อยละ 91.5 เข้าถึงไลน์ เฟซบุ๊ก และยูทูป โดยดูผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นประจำทุกวัน และรับทราบข้อมูลสุขภาพผ่านช่องทางดังกล่าว เนื้อหาที่ผู้หญิงวัยทำงานต้องการ ได้แก่ การใช้เวลากับครอบครัว การให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ การเป็นพ่อแม่ที่ดี การช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมการมีน้ำใจ การให้คำแนะนำ การให้กำลังใจ การออมเงิน การเพิ่มรายได้ด้วยอาชีพเสริม การประหยัดค่าใช้จ่าย การพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมคนพิการ

            กผลวิจัยข้างต้นชี้ให้เห็นว่าการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านสุขภาพผู้หญิงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้หญิงมีการตอบสนองทางทางสื่อสุขภาพทางออนไลน์มากกว่าผู้ชาย ซึ่งสอดคล้องกับหลัก “แฮปปี้แฟมิลี่ Happy Family (ครอบครัวดี)” ที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทำโมเดลองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ภายใต้แนวคิด ความสุข 8 ประการ  ซึ่งเน้นให้คนในที่องค์กรมีความสุขให้ครบทุกด้าน ทั้ง กาย ใจ ปัญญา สังคม และเป็นสิ่งที่ผู้หญิงให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะการทำงานในแต่ละวันที่แสนเหน็ดเหนื่อย ได้มีครอบครัวมีความรักใคร่กลมเกลียว เต็มไปด้วยความอบอุ่นห่วงใยกัน ก็จะส่งผลให้เป็นพลังและกําลังใจที่เข้มแข็งในการทํางาน ส่งเสริมให้บุคลากรในที่ทำงานมีความสุขมากขึ้น

ความสุขของผู้หญิงยุค 4.0 thaihealth

            ถึงแม้ว่าผู้หญิงนั้นจะมีความเก่งมากขึ้น ดูแลตนเองและคนรอบข้างได้ แต่สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ คือ การทำงานอย่างมีความสุข เพราะการทำงานอย่างมีความสุขนั้นจะตอบสนองการใช้ชีวิตได้อย่างมีสุขภาพจิตดีขึ้น จึงจำเป็นจะต้องมีวิธีการสร้างความสุขในที่ทำงานเพิ่มขึ้น ดังนี้

1.ชอบในสิ่งที่ทำ ปรับมุมมองของการทำงานโดยมองถึงข้อดีจะทำให้มีพลังอยากมาทำงาน

2.วางแผนการทำงาน อย่าทำงานแบบไฟลนก้น จะทำให้ลดความเครียดจากการทำงานลงได้

3.โต๊ะทำงานน่ามอง โต๊ะทำงานสะอาดจะทำให้สมองปลอดโปร่ง ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย

4.หาแรงบันดาลใจ ออกไปพบปะสังคม ปลุกไฟในการทำงานรูปแบบใหม่ ๆ ขึ้น

5. จัดสมดุลชีวิต จัดสรรเวลาทำงาน และเวลาอยู่กับครอบครัวให้สมดุลกัน

6. สร้างกิจกรรม หากิจกรรมในองค์กรทำ เช่น เล่นกีฬา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในองค์กร

7.มีการเคลื่อนไหวร่างกาย นั่งทำงานนาน ๆ เสี่ยงต่อการเป็นออฟฟิศซินโดรม ควรเปลี่ยนอิริยาบถของร่างกายบ้าง

8.เลือกกินของดี กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ไม่ต้องแพงมาก และดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพออย่างน้อย 8 แก้ว ต่อวัน

9.ปิดโลกออนไลน์ ออกจากโลกอินเตอร์เน็ตไปหาสิ่งต่าง ๆ ทำ เพื่อความสุขในรูปแบบอื่น

ความสุขของผู้หญิงยุค 4.0 thaihealth

            การทำงานหรือการมีชีวิตครอบครัวไม่ได้แตกต่างกัน แต่เชื่อมโยงถึงกัน ถึงแม้ว่าจะเปรียบเทียบความแตกต่างกันไม่ได้ แต่การมีองค์กรการทำงานที่มีความสุขก็ไม่ต่างจากการมีครอบครัวที่ดีขึ้น เพราะคนส่วนใหญ่ใช้เวลาครอบครัวกับเวลาการทำงานระยะเวลาไม่ต่างกัน ดังนั้นหากทั้งสองสิ่ง คือ ครอบครัวและการทำงานมีความสมดุลกัน ความสุขของชีวิตก็จะเพิ่มขึ้นด้วย แต่ทั้งนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของสุขภาพ ที่ผู้หญิงสมัยนี้ให้ความสำคัญและหันมาดูแลกันอย่างมากรวมถึงดูแลคนรอบข้างเพิ่มด้วย เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เป็นภาระแต่อย่างใด กลับเป็นการดูแลสุขภาพคนอื่นได้อย่างมีความสุขมากขึ้นต่างหาก

    

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม