กำหนดการ แถลงข่าวและเสวนา ลดเค็ม เลิกเหล้า เลิกบุหรี่

โดย
| |
อ่าน : 288
กำหนดการ
แถลงข่าวและเสวนา "ลดเค็ม เลิกเหล้า เลิกบุหรี่"
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 - 15.30 น.
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 โรงแรมรามากาเด้นส์ กรุงเทพ ฯ
 
08.00 - 09.00 น.     ลงทะเบียนร่วมงาน
(เยี่ยมชมและตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ มธ. รังสิต บริเวณในห้องประชุม)
09.00 - 09.30 น.     • พิธีกร แนะนำตัวเอง และเชิญเลขาธิการสมาพันธ์เครือข่าย NCDs ประเทศไทย
กล่าวรายงานต่อประธาน
• เลขาธิการสมาพันธ์เครือข่าย NCDs ประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานต่อประธาน 
• ผู้แทนแพทยสมาคม ทำหน้าที่เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน
09.30 - 10.00 น.     กิจกรรมนันทนาการก่อนแถลงข่าว : Cover Dance
10.00 - 10.30 น.     แถลงข่าวร่วมกันในธีม “ลดเค็ม เลิกเหล้า เลิกบุหรี่”
• “เลิกบุหรี่ช่วยหัวใจและสมองกันดีกว่า”
• “พรรษานี้งดเหล้า พักตับ”
• “ลดเค็ม เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ อย่างไรให้สนุก”
• “ลดเค็ม ลดโรค”
• “นโยบายสุขภาพดีในโรงงาน”
ผู้แถลงข่าวถ่ายรูปร่วมกันบนเวที
10.30 - 10.45 น.     รับประทานอาหารว่าง
10.45 - 11.45 น.     เสวนาผลักดันนโยบายสุขภาพดีในโรงงาน ธีม “ลดเค็ม เลิกเหล้า เลิกบุหรี่”
- การเลิกบุหรี่ช่วยให้หัวใจและสมองของคุณดีขึ้น
- อย่าปล่อยให้เหล้ามาทำลายตับเราอีกเลย
- ลดเค็ม เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ในแบบฉบับขำๆ
- ลดเค็ม ทางออกง่าย ช่วยลดโรคความดันโลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
- สุขภาพดีในโรงงาน ลดเค็มสักนิด งดเหล้า เลิกบุหรี่ ชีวิตดี๊ดี กระเป๋าตังค์ตุง
คณะกรรมการถ่ายรูปร่วมกับวิทยากรและพิธีกร
11.30 - 13.30 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
(เยี่ยมชมและตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ มธ. รังสิต บริเวณในห้องประชุม)
- ชั่งน้ำหนัก/ส่วนสูง วัดรอบเอว/รอบสะโพก ประเมินดัชนีมวลกาย ประเมินโรคอ้วน
- วัดความดันโลหิต เพื่อประเมินภาวะความดันโลหิตสูงเบื้องต้น
- เจาะเลือดปลายนิ้วตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (หากงดอาหารก่อนตรวจ 4-6 ชม. ดื่มน้ำได้ตามปกติ ผลการตรวจจะน่าเชื่อถือ) เพื่อตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน
- การส่งเสริมการดูแลภาวะเครียดของพนักงานในองค์กรด้วยระบบ Relationflip
- ประมวลผลความผิดปกติให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมพร้อมส่งต่อเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องในบางกรณี
13.30 - 14.15 น.     สาธิตและนำออกกำลังกาย “ขยับกายสักนิด ห่างไกล NCDs”
14.15 - 14.30 น.     รับประทานอาหารว่าง
14.30 - 15.15 น.     ทอล์คโชว์ “กินอย่างไรเลี่ยงโรค NCDs ได้”
15.15 - 15.30 น.     • พิธีกรเชิญเลขาธิการสมาพันธ์ฯ กล่าวปิดงาน
• เลขาธิการสมาพันธ์ฯ กล่าวปิดงาน และเชิญพิธีกร วิทยากร คณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมการอบรม ถ่ายรูปร่วมกัน และเรียนเชิญสถานประกอบการร่วมกันผลักดันนโยบายสุขภาพดีในโรงงาน 2562 ซึ่งจะมีกิจกรรมตลอดทั้งปี
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม