จ.นครศรีธรรมราช เดินหน้าเคลื่อนยุทธศาสตร์นครอาหารปลอดภัย

| |
อ่าน : 1,625

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

จ.นครศรีธรรมราช เดินหน้าเคลื่อนยุทธศาสตร์นครอาหารปลอดภัย thaihealth

จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับภาคีเครือข่าย เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ "มหานครฯ อาหารปลอดภัย"

วันที่ 10 ส.ค.62 ที่หลาดหน้าพระธาตุ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานมหกรรมธนาคารอาหารเพื่อรับมือภัยพิบัติ ครั้งที่ 1 "มหานครฯ อาหารปลอดภัย" ซึ่งภาคีเครือข่ายประกอบด้วย สสส., หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช, สมาคมอาหารธรรมชาติยั่งยืนนครศรีธรรมราช, เครือข่ายธนาคารอาหารและเครือข่ายอาหารเพื่อเพื่อน ได้กำหนดจัดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อสื่อสารรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นเพื่อการรับมือภัยพิบัติด้วยธนาคารอาหาร เพื่อรับมือภัยพิบัติสู่สาธารณะและการประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้ การนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับธนาคารอาหารเพื่อรับมือภัยพิบัติในพื้นที่ต่าง ๆ จาก 5 ภาค 8 จังหวัด 9 ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อเป็นต้นแบบการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในรูปแบบต่าง ๆ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์นครอาหารปลอดภัยซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความมั่นคงทางด้านอาหารปลอดภัย ทั้งในห้วงเวลาปกติและในยามวิกฤตทั้งด้านพื้นที่การผลิตการจัดการผลผลิตการตลาดการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์การบริโภคและการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการต้นแบบธนาคารอาหารเพื่อการรับมือภัยพิบัติ การเปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางด้านอาหารรับมือวิกฤตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" และ "ธนาคารอาหารกับการพัฒนาที่ยั้งยืน", การประกาศปฏิญญาธนาคารอาหารเพื่อการรับมือภัยพิบัติเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร, การสาธิตวัฒนธรรมอาหาร 5 ภาค และการออกร้านแสดงสินค้าธนาคารอาหารเพื่อรับมือภัยพิบัติ เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม