จ.นครศรีธรรมราช เดินหน้าเคลื่อนยุทธศาสตร์นครอาหารปลอดภัย

| |
อ่าน : 1,179

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

จ.นครศรีธรรมราช เดินหน้าเคลื่อนยุทธศาสตร์นครอาหารปลอดภัย thaihealth

จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับภาคีเครือข่าย เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ "มหานครฯ อาหารปลอดภัย"

วันที่ 10 ส.ค.62 ที่หลาดหน้าพระธาตุ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานมหกรรมธนาคารอาหารเพื่อรับมือภัยพิบัติ ครั้งที่ 1 "มหานครฯ อาหารปลอดภัย" ซึ่งภาคีเครือข่ายประกอบด้วย สสส., หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช, สมาคมอาหารธรรมชาติยั่งยืนนครศรีธรรมราช, เครือข่ายธนาคารอาหารและเครือข่ายอาหารเพื่อเพื่อน ได้กำหนดจัดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อสื่อสารรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นเพื่อการรับมือภัยพิบัติด้วยธนาคารอาหาร เพื่อรับมือภัยพิบัติสู่สาธารณะและการประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้ การนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับธนาคารอาหารเพื่อรับมือภัยพิบัติในพื้นที่ต่าง ๆ จาก 5 ภาค 8 จังหวัด 9 ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อเป็นต้นแบบการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในรูปแบบต่าง ๆ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์นครอาหารปลอดภัยซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความมั่นคงทางด้านอาหารปลอดภัย ทั้งในห้วงเวลาปกติและในยามวิกฤตทั้งด้านพื้นที่การผลิตการจัดการผลผลิตการตลาดการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์การบริโภคและการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการต้นแบบธนาคารอาหารเพื่อการรับมือภัยพิบัติ การเปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางด้านอาหารรับมือวิกฤตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" และ "ธนาคารอาหารกับการพัฒนาที่ยั้งยืน", การประกาศปฏิญญาธนาคารอาหารเพื่อการรับมือภัยพิบัติเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร, การสาธิตวัฒนธรรมอาหาร 5 ภาค และการออกร้านแสดงสินค้าธนาคารอาหารเพื่อรับมือภัยพิบัติ เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม