กำหนดการ วันคนอาสาสร้างสุข และเปิดบ้านเยี่ยมชมแหล่ง(ศูนย์)เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมจิตอาสาให้เด็กในสถานสงเคราะห์

โดย
| |
อ่าน : 321
กำหนดการ
วันคนอาสาสร้างสุข และเปิดบ้านเยี่ยมชมแหล่ง(ศูนย์)เรียนรู้
เพื่อส่งเสริมจิตอาสาให้เด็กในสถานสงเคราะห์"

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 15.30 น.
ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 
08.00 - 09.00 น.     ลงทะเบียน และทานอาหารว่าง
09.00 - 09.15 น.     กล่าวต้อนรับ และชี้แจงวัตถุประสงค์
โดย นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ เลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทย
09.15 - 09.20 น.     ชมวิดีทัศน์เรื่อง "คนอาสา"
09.20 - 09.40 น.     กล่าวเปิด โดย อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
09.40 - 10.15 น.     เสวนา "ความท้าทายงานอาสาสร้างสุข เพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์"
โดย ผู้อำนวยการสำนัก 4 (สสส.)
ตัวแทนอาสาสมัครสถานสงเคราะห์
ตัวแทนอาสาสมัครจากสถานคุ้มครองฯ
10.15 - 11.00 น.     ปาฐกถาธรรมหัวข้อ "คนอาสา สร้างสุขให้ตนเองและสังคมได้อย่างไร"
โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
11.00 - 12.00 น.     พิธีมอบเหรียญยกย่อง "อาสาสมัครสร้างสุขเพื่อเด็ก"
โดย อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ผู้อำนวยการสำนัก 4 (สสส.)
12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30 - 13.30 น.     การแสดงเด็กในสถานสงเคราะห์และสถานคุ้มครองฯ
โดย ตัวแทนจากสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
ตัวแทนจากสถานคุ้มครองฯ บ้านเฟื่องฟ้า
ตัวแทนจากสถานคุ้มครองฯ บ้านนนทภูมิ
13.30 - 15.00 น.     1. เปิดบ้านเยี่ยมชมแหล่ง(ศูนย์)การเรียนรู้ฯ
โดย สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานอาสาสร้างสุขเพื่อเด็ก
โดย อาสาสมัครสถานสงเคราะห์ และสถานคุ้มครองฯ ทั้ง 5 แห่ง
15.00 - 15.30 น.     กล่าวขอบคุณผู้ร่วมงาน และกล่าวปิดงาน
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม