การดื่มเหล้ากับผลกระทบต่อสังคมคนไทย

โดย
| |
อ่าน : 722

          เหล้าคือเครื่องดื่มที่ส่งผลต่อชีวิตหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นนิสัยที่เปลี่ยนไปเมื่อเมามาย สุขภาพที่ค่อย ๆ ถูกบ่อนทำลาย หรือความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวที่เปลี่ยนไปในทางที่แย่ลง 
          ทุกภาคส่วนของสังคมไทยจึงพยายามรณรงค์ลด ละ เลิกเหล้า ซึ่งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในเชิงวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมงดกินเหล้าในช่วงเข้าพรรษาของคนจำนวนมาก การเลิกเลี้ยงเหล้าในงานบุญต่าง ๆ หรือในเชิงพฤติกรรม อย่างการเลิกให้เหล้าในช่วงเทศกาลสำคัญ 
          ดังนั้นทุกคนสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเปลี่ยนแปลง โดยอาจเริ่มต้นที่ตัวเองก่อน 

          หากคุณอยากเลิกเหล้าเพื่อคนที่รัก ตรงนี้มีวิธี
          1. ปรับสิ่งแวดล้อม ผู้ที่เคยเลิกเหล้าได้แล้ว แต่สุดท้ายกลับมาดื่มอีก สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากตนเองยังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่าย ดังนั้นการเลิกเหล้าให้สำเร็จถาวรจึงต้องเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดความอยากดื่ม เช่น กลุ่มเพื่อนนักดื่ม สถานที่อโคจร 
          2. ปรับร่างกาย กลุ่มคนดื่มแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ ดื่มเป็นประจำ และกลุ่มดื่มเป็นบางครั้ง ซึ่งกลุ่มแรกต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพราะหลายคนติดจนเลิกไม่ได้ง่าย ๆ เมื่อเลิกแล้วก็มีอาการข้างเคียง ต้องดูแลร่างกายเป็นพิเศษด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และออกกำลังกายเป็นประจำ
          3. ฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง กำลังใจจากคนในครอบครัวมีส่วนสำคัญให้นักดื่มกล้าตัดสินเปลี่ยนตัวเอง อาจเริ่มจากการคุยกับคนในครอบครัวว่า ถ้าเลิกแล้วจะดีอย่างไร คุยกับเพื่อนฝูงถึงข้อดีจากการงดเหล้า และชวนเพื่อนให้เลิกดื่มเป็นเพื่อนกัน 
          4. หาแรงจูงใจในการเลิกดื่ม การเลิกเหล้าดีหลายอย่าง ไม่ว่าจะมีเงินเก็บมากขึ้น มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น สุขภาพดีขึ้น สิ่งเหล่านี้คือแรงจูงใจสำคัญในการ ลด ละ เลิกอย่างต่อเนื่อง
          5. หากต้องการคำแนะนำหรือคำปรึกษาเพื่อช่วยในการเลิกเหล้าสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา

          หากคุณอยากเห็นชุมชนของตัวเองปลอดเหล้า ตรงนี้มีแนวทาง 
          1. สร้างคุณค่าให้ผู้เลิกดื่ม ได้แก่ การเชิญชวนคนในชุมชนร่วมโครงการทำความดีด้วยการเลิกเหล้าถวายเป็นพระราชกุศล โดยให้มีการลงนามปฏิญาณตนร่วมกัน 
          2. สร้างกระแสในชุมชน ได้แก่ เดินรณรงค์ในชุมชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ ผ่านเสียงตามสาย หรือแผ่นป้าย 
          3. สร้างเงินออม ด้วยการเตรียมกระปุกออมสินให้ครอบครัวที่มีสมาชิกที่คิดเลิกเหล้า และให้ตั้งปฏิญาณเปลี่ยนค่าเหล้าเป็นเงินออม เช่น เคยกินเหล้าวันละ 100 บาท ก็เปลี่ยนเป็นเงินออม 100 บาทแทน พอครบ 3 เดือน รวมคนเข้าร่วมโครงการมาเปิดกระปุก และประกาศว่า ชุมชนนี้ออมเงินจากเหล้าได้กี่บาท 
          4. สร้างบุญร่วมกัน ได้แก่ วัดในชุมชนจัดกิจกรรมวันพระทำบุญ และจัดธรรมะเสวนาคนเลิกเหล้า 
          5. สร้างรอยยิ้มให้ชุมชน ด้วยการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สามวัย (เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ) ผ่านการเล่นเกมส์ แข่งขันกีฬา เพื่อให้คนในชุมชนมีความผูกพันใกล้ชิด
          6. สร้างกำลังใจต่อเนื่อง โดยจัดตั้งกลุ่มติดตามเยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำอาการอยากเหล้า 
          7. สร้างค่านิยมใหม่ให้เด็ก โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมไม่ดื่ม และให้นักเรียนมีส่วนร่วมแก้ปัญหา ด้วยการกำลังใจผู้ปกครองไปพร้อมกับชุมชน 
          8. สร้างงานเสริมรายได้ โดยให้กลุ่มคนเลิกเหล้าทำงานร่วมกันสร้างรายได้ เช่น ทำลวดสาน ทำปุ๋ย ทำสมุนไพร ควรเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้แรง จะได้ออกกำลังกายไปด้วยเพื่อช่วยฟื้นฟูสุขภาพ 
          9. สร้างเสริมประเพณีที่ดีให้ลูกหลาน ได้แก่ รณรงค์ให้เกิดงานประเพณี งานเลี้ยงที่ปลอดเหล้า เพราะงานประเพณีของคนไทยมักจัดเลี้ยงเหล้า

          เลิกเหล้า เพิ่มสุข บทพิสูจน์ของคนจริง 
          คุณจรรยา เกตุแก้ว อายุ 48 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป จ.ปราจีนบุรี จากผู้ที่เคยติดเหล้าอย่างหนักและถูกตั้งฉายาจากคนในหมู่บ้านให้เป็น “นางแอ่น” ประจำชุมชน และมีอาการมือสั่นจนส่งผลต่อการใช้ชีวิตและการทำงาน สู่การเป็นนักรณรงค์ชวนคนเลิกเหล้าของชุมชนบ้านเนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดยคุณจรรยาสามารถเลิกเหล้าได้ตั้งแต่ปี 2560 ปัจจุบันหายจากการอาการมือสั่นและสามารถสร้างรายได้จากการสานไม้ไผ่ร่วมกับสามีสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวอย่างเพียงพอ
          คุณเสนาะ สิงหะ อายุ 53 ปี อาชีพผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต.โคกเพชร จ.ศรีสะเกษ จากผู้ติดเหล้าที่มีปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและหนี้สิน สามารถเลิกเหล้าได้ตั้งแต่ปี 2560 และกลายเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่คนในชุมชนให้การนับถือ ตลอดจนเป็นต้นแบบให้คนในครอบครัวทั้งภรรยาและลูกสามารถเลิกเหล้าได้ในที่สุด
          นายมานบ สำราญญาติ อายุ 48 อาชีพธุรกิจส่วนตัว จากผู้ติดเหล้าที่ดื่มมาตั้งแต่อายุ 25 ปี เป็นนักดื่มจนละเลยการดูแลภรรยาและลูกทำให้ต้องเลิกรากับภรรยาในที่สุด อีกทั้งเคยประสบอุบัติเหตุรุนแรงจากการดื่มแล้วขับถึง 2 ครั้ง ปัจจุบันเลิกดื่มเหล้ามาแล้วเป็นปีที่ 4 ตั้งแต่ปี 2558 ผ่านความช่วยเหลือจากแกนนำชุมชนคนเลิกเหล้า ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
          นายปรมัตถ์ แสนธุระ อายุ 47 ปี แกนนำคนหัวใจเพชร บ้านห้วยโป่ง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ จากผู้ติดเหล้าประจำหมู่บ้าน เคยทำร้ายร่างกายพ่อแม่จากอาการหลอน จนไม่เป็นที่ยอมรับของคนในหมู่บ้าน แต่สามารถเลิกเหล้าได้ตั้งแต่ปี 2556 และได้กลายเป็นแกนนำคนหัวใจเพชร นักณรงค์เพื่อชวนคนเลิกเหล้าที่มีปฏิภาณอย่างแน่วแน่ในการช่วยเหลือผู้ติดเหล้าในชุมชน

          อยากเลิกเหล้า แต่ไม่รู้ว่าวิธีไหนดี ติดต่อ สายด่วนเลิกเหล้า 1413   

 

  • คู่มือ 8 เรื่องใกล้ตัว - คู่มือ 8 เรื่องใกล้ตัว
  • คู่มือ 108 วิธี สร้างเสริมสุขภาพดี - คู่มือ 108 วิธี สร้างเสริมสุขภาพดี
  • คู่มือ 108 วิธี - คู่มือ 108 วิธี