สร้างพลังจิตอาสา เสริมพลังสร้างสังคม

โดย
| |
อ่าน : 909

          ความสุขจากการต้องมีต้องได้ ต้องซื้อต้องหา หรือต้องทำเพื่อตัวเอง อาจไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเสมอไป 
          ขณะที่ความสุขจากการทำเพื่อผู้อื่น เช่น การทำงานอาสา การให้ความช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทนกลับเป็นความสุขที่ยั่งยืนมากกว่า
          ความสุขที่ยั่งยืนคือการทำเพื่อผู้อื่น  
          ความสุขในชีวิตคืออะไร น่าจะเป็นหนึ่งในคำถามที่มนุษย์เฝ้าถามตัวเองมาตลอด จึงทำให้มีคนพยายามหาคำตอบนี้ 
          จากการทดลอง “Spending Money on Others Promotes Happiness” ซึ่งเป็นการทดลองที่ใช้คนเข้าร่วม 46  คน โดยหลังทุกคนมารวมตัวกันในตอนเช้า นักวิจัยจะให้ผู้เข้าร่วมทดลองให้คะแนนความสุขของตัวเอง ก่อนแบ่งคนเหล่านี้ออกเป็น 2 กลุ่ม และแต่ละคนจะได้รับเงินคนละ 5 หรือ 20 USD เพื่อเอาไปใช้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
          กลุ่มแรก: ใช้จ่ายส่วนตัว จ่ายบิล ซื้อของขวัญให้ตัวเอง
          กลุ่มสอง: ซื้อของขวัญให้คนอื่น บริจาคเพื่อการกุศล 
          เมื่อถึงตอนเย็นให้ทุกคนกลับมาให้คะแนนความสุขอีกครั้ง
          ผลการวิจัยพบว่า เมื่อครบ 5 วัน คนที่ใช้เงินเพื่อคนอื่นจะมีความสุขจากการได้เงินเท่าวันแรก ขณะที่คนที่ใช้เงินเพื่อตนเองจะมีความสุขจากการได้เงินลดน้อยลง
          ยังไม่ต้องเชื่อทันทีก็ได้ แต่ลองมาพิสูจน์ด้วยตัวเองกันดีไหม
          จิตอาสาเริ่มต้นที่ตัวเรา ใครๆ ก็ทำได้
          ต่อไปนี้คือตัวอย่างของคนตัวเล็ก ๆ ในสังคมที่ลุกขึ้นมาด้วยพลังจิตอาสาเพื่อสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับคนอื่น

          Happy Dolls : หาคำตอบจากใจตัวเอง


 

          นงลักษณ์ พิทักษ์ธรรมนาถ หรือ “ลักษณ์” จากคนที่เคยมีปมวัยเด็กจากคำพูดของครูชั้นประถมซึ่งบอกว่า “เธอวาดรูปไม่สวยและไม่มีความคิดสร้างสรรค์” ความเสียใจทำให้นงลักษณ์เบนเข็มชีวิตถอยห่างจากงานศิลปะเข้าสู่เส้นทางสายงานคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานนับสิบปี ทว่า เมื่อเดินไปจนสุดทาง ความสุขกลับเริ่มลดลง เธอจึงกลับมาฟังเสียงหัวใจตนเอ พยายามก้าวผ่านความหวาดกลัวไปสู่ความกล้าหาญ ลงมือออกแบบตุ๊กตาตัวแรกมีรอยยิ้มกว้างเป็นเอกลักษณ์จนเด็กทุกคนที่ได้เห็นมักยิ้มตามไปด้วย เธอจึงตั้งชื่อตุ๊กตาที่ออกแบบจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเองตัวแรกว่า “Happy Doll”

          Paper Ranger : คิดแล้วลงมือทำ


 

          พูลยศ กัมพลกัญจนา หรือ พี ย้อนกลับไปขณะที่พียังเป็นนักศึกษาปีสี่ เขาพบว่า นักศึกษาถ่ายเอกสารเพื่อใช้เรียนเยอะมาก หลังจากหมดภาคเรียนแล้ว กระดาษเหล่านี้ก็ไม่รู้จะนำไปใช้อะไร ทั้งที่ยังมีหน้ากระดาษว่าง เขาจึงเริ่มต้น “แปลงร่าง” นำกระดาษด้านที่ใช้แล้ว มาเย็บเล่มให้กลายเป็นสมุด และตกแต่งหน้าปก จนกลายเป็นสมุดบันทึกขนาดพกพา และนำไปแจกเด็กยากจนเวลาออกค่ายอาสาฯ  ก่อนพัฒนากลายเป็นโครงการ  “Paper  Ranger  จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง” จนถึงวันนี้มีสมุดทำมือที่ส่งต่อไปยังน้องๆ ผู้ด้อยโอกาสมากกว่าสองแสนเล่ม

          ถ้าจิตอยากอาสา เชิญมาทางนี้
          ธนาคารจิตอาสา คือพื้นที่ที่ให้ทุกคนได้มาประกาศความตั้งใจที่จะแบ่งปันเวลาให้กับสังคม เพราะเวลาคือสิ่งที่เราทุกคนมีเท่าเทียมกัน การให้เวลาแก่ส่วนรวมจึงเป็นการมอบสมบัติล้ำค่าให้กันและกัน ธนาคารจิตอาสามีหน้าที่ช่วยเพิ่มช่องทางให้เราสามารถมอบเวลาให้กับสังคม โดยมีระบบแนะนำกิจกรรมอาสาที่เหมาะกับความสนใจ ความสามารถ แบบแผนการใช้ชีวิต และเวลาว่าง อีกทั้งมีบริการเสริมความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เตรียมความพร้อมให้กับทั้งอาสาสมัครและองค์กร

มาร่วมสร้างพลังจิตอาสาด้วยกันที่นี่ 
https://www.jitarsabank.com

  • คู่มือ 8 เรื่องใกล้ตัว - คู่มือ 8 เรื่องใกล้ตัว
  • คู่มือ 108 วิธี สร้างเสริมสุขภาพดี - คู่มือ 108 วิธี สร้างเสริมสุขภาพดี
  • คู่มือ 108 วิธี - คู่มือ 108 วิธี