สสส. จับมือศูนย์วิทย์ฯ ขยายพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ

| |
อ่าน : 1,586

ที่มา : คมชัดลึก

ภาพโดย สสส.

1 ศูนย์เรียนรู้ทั่วไทย สสส. ขยายผลพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ thaihealth

สสส.จับมือ 1 ศูนย์วิทย์ทั่วไทย เดินหน้าขยายผลพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า "ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค" ร่วมมือกับพันธมิตรเครือข่ายทั่วประเทศ เกิดพื้นที่เรียนรู้ด้านสุขภาวะแก่เด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชนในพื้นที่เพื่อนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของการดำเนินชีวิตประจำวันจำนวน 8 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.ลำปาง ร้อยเอ็ด นครสวรรค์ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา อุทยานการเรียนรู้ยะลา อุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี และโรงพยาบาลน่าน จากการดำเนินงานที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 2558 สามารถขยายผลองค์ความรู้สุขภาวะไปสู่ผู้รับประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมากถึง 2,044,827 คน การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคปี 2562 ครั้งนี้ได้ร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิทย์ กาญจนบุรี นครพนม สระแก้ว นครราชสีมา นราธิวาส และศูนย์รังสิต เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้สุขภาวะต้นแบบ กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพตามบริบทของแต่ละพื้นที่

1 ศูนย์เรียนรู้ทั่วไทย สสส. ขยายผลพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ thaihealth

"การทำงานร่วมกันระหว่าง สสส. และศูนย์เรียนรู้ภูมิภาค จะมีการสนับสนุนข้อมูลและสื่อการเรียนรู้ด้านสุขภาวะทั้ง 4 มิติ ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่นักจัดการเรียนรู้สุขภาวะ สนับสนุนการถอดบทเรียนเพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลไปยังพันธมิตรเครือข่ายร่วมกัน สำหรับตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะที่เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ อาทิ ออกแบบชุดความรู้วิธีการสอนเรื่องเพศศึกษาตามหลักศาสนาอิสลาม นิทรรศการสวนผักคนเมืองคนยะลา ลดพุงลดโรคสำหรับเด็กอนุบาล กิจกรรมแลกน้ำ แลกใจ ประกอบชุดนิทรรศการเซ็กส์ วัยรุ่นเลือกได้ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง โดยต่อยอดจากองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์" ดร.สุปรีดา กล่าว

1 ศูนย์เรียนรู้ทั่วไทย สสส. ขยายผลพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ thaihealth

ปาริชาติ เย็นใจ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กล่าวว่า หนึ่งในนโยบายและจุดเน้นในการดำเนินงานของ กศน. ในปี 2562 คือการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย ทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจ การสนับสนุนกิจกรรมสุขภาวะ และสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ชายแดน และชายแดนภาคใต้ สอดคล้องกับการดำเนินงานของ สสส. พื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษามีความเหมาะสมและมีความพร้อมในการทำงานเนื่องจากศักยภาพทั้งความพร้อมด้านพื้นที่ บุคลากรที่มีความสร้างสรรค์ในการต่อยอดการเรียนรู้ และมีการให้บริการที่หลากหลายสามารถเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม