เดินหน้าโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปี 3

| |
อ่าน : 1,118

ที่มา : ข่าวสด

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

เดินหน้าโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปี 3  thaihealth

เดินหน้าโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปี 3

นายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ ประธานมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย เปิดเผยว่า จากการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันจัดทำโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปีที่ 3 โดยจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลพร้อมถอดบทเรียน ประสบการณ์ และนำเสนอแนวทางการขยายผลเพื่อยกระดับการทำงาน

หลังจากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนขั้นต้นสิ้นสุดลง โดยจัดเป็นเวทีระดับภาคสำหรับโครงการย่อยในทั่วทุกภูมิภาค มีผู้เข้าร่วมจาก 60 โครงการย่อย และทีมงานวิทยากรกระบวนการจากมูลนิธิร่วมสรุปผลค้นหาบทเรียนการขับเคลื่อนงาน ผ่าน 7 นวัตกรรม 7 รูปแบบส่งเสริมจักรยานในชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับชุมชนต่าง ๆ ที่ต้องการพัฒนาชุมชนสู่เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้การเดินและการจักรยานเข้ามาเป็นองค์ประกอบสำคัญได้อย่างทั่วถึง

"ในปี 2562 ดำเนินการไป 60 โครงการใน 31 จังหวัด ซึ่งนับจากปี 2557 ถึง 2562 มีกว่า 200 ชุมชนทั่วประเทศเข้าร่วม และยังมีภารกิจที่ต้องทำต่อเนื่องต่อไป แต่อาจปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ต่อไป"

สำหรับโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ วัตถุประสงค์หลักมีข้อตกลงกับทาง สสส. ว่า จะเพิ่มจำนวนผู้ใช้จักรยานให้มากขึ้น จากที่ทำงาน 2-3 ปีที่ผ่านมา พบว่า จักรยานสามารถส่งเสริมกิจกรรมในชุมชนได้ มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม เกิดผู้นำที่เข้มแข็งสนใจอยากผลักดันงานจริงจัง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม