"เรียนด้วยกัน" ความพิการไม่มีจริง

| |
อ่าน : 988

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

ภาพโดย สสส.

"เรียนด้วยกัน" สร้างความพิการให้ไม่มีจริง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วม กับภาคีภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ บริษัท กล่องดินสอ จำกัด วิทยาลัยราชสุดา กองกิจการนักศึกษา และกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.มหิดล จัดกิจกรรม "เรียนด้วยกัน" ครั้งที่ 1 เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาพิการทางการได้ยิน จากวิทยาลัยราชสุดา และคนไม่พิการ ซึ่งเป็นอาสาสมัคร ศิษย์เก่าจาก ม.มหิดล ที่สนใจเรียนรู้การออกแบบงานกราฟิกดีไซน์ 20 คน จับคู่บัดดี้เรียนร่วมกัน 10 วัน

"ภรณี ภู่ประเสริฐ" ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า กิจกรรม "เรียนด้วยกัน" เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "ด้วยกัน" ที่ต้องการส่งเสริมสุขภาวะให้คนพิการและคนไม่พิการสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้ และสร้างองค์ความรู้เพื่อให้องค์กรอื่น ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ โดยมุ่งให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และกิจกรรม "เรียนด้วยกัน" ก็จะช่วยทำให้เกิดการเรียนรู้ และทำความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้พิการและผู้ไม่พิการ

"วิธีการเรียน" ซึ่งกันและกัน ทางวิทยาลัยราชสุดา จะนำผลไปพัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นด้านการออกแบบกราฟิก สำหรับพัฒนาศักยภาพผู้พิการที่ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน ให้ผู้พิการตระหนักถึงคุณค่า และศักยภาพของตนเอง นอกจากนี้ กิจกรรมที่เกิดขึ้นยังทำให้มุมมองของผู้พิการเปลี่ยนไป และสามารถพัฒนาคนพิการให้มีโอกาสมากยิ่งขึ้น

จากสถิติปี 2562 ผู้พิการประมาณ 2 ล้านคน หรือประมาณ 3.01% ของคนไทยทั้งประเทศ และ 3 อันดับแรกเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย รองลงมาคือคนพิการทางการได้ยิน (หูหนวก) และคนพิการทางการมองเห็น (ตาบอด) คนเหล่านี้ควรได้โอกาสที่เท่าเทียมกับคนปกติ ทั้งการเรียนรู้และการทำงาน เมื่อทุกคนเปิดใจและให้โอกาส

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม