สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข

| |
อ่าน : 1,016

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพโดย สสส.

สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข thaihealth

"สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข" สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 11 และเขต 12 (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์กรมหาชน (พอช.) ร่วมจัดงานสร้างสุขภาคใต้ปี 2562 "สานพลังการก้าวข้ามขีดกำจัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข"

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายภาคีสุขภาวะ มุ่งเน้นกระบวนการสานงานและเสริมพลังข้ามประเด็นและข้ามพื้นที่ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แกนนำภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป จำนวนประมาณ 1,000 คน โดย นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

จากนั้นจึงเป็นการสานเสวนา "พลังก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อออกแบบภาคใต้แห่งความสุขที่ยั่งยืน" วิทยากรร่วมเสวนาประกอบด้วย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รศ.ดร.ณฐพล จิตรนิรัตน์ ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ รวมทั้งผู้แทนภาคประชาชน 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ประเด็นความมั่นคงทางด้านอาหาร ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพและประเด็นชุมชนน่าอยู่ ตำบลจัดการตนเอง และจริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะ ดำเนินกระบวนการโดย นางสาวนาตยา แวววีรคุปต์ สำนักข่าวสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ซึ่งการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อความสุขนั้นเครือข่ายควรมีความเชื่อมั่นต่อกันและกันโดยใช้กลไกที่มีในพื้นที่ เช่น กองทุนท้องถิ่น พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชนสร้างพลังงานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์หรือขยะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม