ไทยให้ลูกกินนมแม่ต่ำสุดในอาเซียน

| |
อ่าน : 709

ที่มา : มติชน

ไทยให้ลูกกินนมแม่ต่ำสุดในอาเซียน thaihealth

กรมอนามัยโลก เผยประเทศไทยมีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนเพียงร้อยละ 23.1 ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในอาเซียน

กรมอนามัยจัดแถลงข่าวรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเดือนวันแม่แห่งชาติ และสัปดาห์นมแม่โลก ภายใต้แนวคิดเสริมพลังพ่อแม่เพื่อนมแม่อย่างยั่งยืน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แถลงว่า ในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันที่มีความสำคัญต่อลูกทุกคนคือวันแม่แห่งชาติ และนานาประเทศ ได้ร่วมกันกำหนดให้ทุกวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นสัปดาห์นมแม่โลก

ข้อมูลจากกรมอนามัยโลก พบว่าประเทศไทยมีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนเพียงร้อยละ 23.1 ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในอาเซียน และยิ่งไปกว่านั้น มีเด็กเพียงร้อยละ 13 ที่ได้กินนมแม่ต่อเนื่องจนถึง 2 ปีเท่านั้น นมแม่ถือเป็นการวางรากฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่วัยทารก โดยมีข้อมูลว่า สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเด็กที่ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง และปอดบวมถึง 230 ล้านบาทต่อปี

พญ.พรรณพิมลกล่าวว่า จากปัญหาดังกล่าว กรมอนามัยจึงได้ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนเล็งเห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมจึงกำหนดมาตรการ ปกป้อง ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับภาคีเครือข่าย มีการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 หรือ "พ.ร.บ.นมผง" มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2560 เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิและสุขภาพของเด็กทุกคนไม่ให้เสียโอกาสในการกินนมแม่ ผ่านการควบคุมวิธีการโฆษณา และการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กให้เหมาะสม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม