รับมือโรคติดเชื้อหน้าแล้ง

| |
อ่าน : 777

ที่มา:มติชน

รับมือโรคติดเชื้อหน้าแล้ง thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. พร้อม นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ทั่วประเทศ ติดตามสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมดูแลประชาชนด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ

          นพ.สุขุม กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ สธ. และรัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ. มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ ได้มีหนังสือสั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และโรงพยาบาล เตรียมความพร้อมดูแลประชาชน ประกอบด้วย มาตรการ 9 ข้อ ได้แก่ 1.ติดตามสถานการณ์ เตรียมแผนรับภาวะภัยแล้ง 2.ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรค อาทิ อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ 3.ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) ทุกแห่งตรวจความสะอาดของตลาดสด ร้านอาหารต่างๆ 4.ขอความร่วมมืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และ จิตอาสาดูแลสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน

          "5.จัดทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วสอบสวนควบคุมโรคในพื้นที่ที่พบผู้ป่วย 6.เตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย พร้อมยาและเวชภัณฑ์ 7.ให้สถานบริการสำรอง กักเก็บน้ำใช้บริการรักษาพยาบาลประชาชน และการอุปโภคบริโภคของเจ้าหน้าที่ 8.ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนป้องกันฝ่ายพลเรือนของอำเภอ และ 9.จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน" นพ.สุขุมกล่าว

          นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้เปิดศูนย์ภาวะฉุกเฉินระดับกรม เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและผลกระทบต่อสุขภาพอย่างใกล้ชิด และดำเนินงานร่วมกับ สสจ.ในพื้นที่ในการป้องกันควบคุมโรค ทั้งนี้ ข้อมูลผู้ป่วยทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม- วันที่ 30 กรกฎาคม มีรายงานผู้ป่วย 6 โรคสำคัญ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง 593,656 ราย เสียชีวิต 5 ราย โรคอาหารเป็นพิษ 61,344 ราย โรคบิด 432 ราย อหิวาตกโรค 9 ราย เสียชีวิต 1 ราย ไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย 592 ราย ไวรัสตับอักเสบเอ 231 ราย ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในพื้นที่ ประสบภัยแล้ง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม