แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

| |
อ่าน : 886

 

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ thaihealth

แฟ้มภาพ

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนความแปรปรวนของสภาพอากาศส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากขึ้นเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างปลอดภัยโดยให้จัดเตรียมสิ่งของจำเป็นใส่ถุงยังชีพไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) กล่าวว่า ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนความแปรปรวนของสภาพอากาศส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากขึ้นเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างปลอดภัยโดยให้จัดเตรียมสิ่งของจำเป็นใส่ถุงยังชีพไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเช่นเครื่องอุปโภคบริโภคสำเร็จรูปอาหารแห้งน้ำดื่มสะอาดยารักษาโรคและชุดปฐมพยาบาลเครื่องนุ่มห่มไฟฉายวิทยุเทียนไขถ่านไฟฉายเชือกนกหวีดถุงพลาสติกและเอกสารสำคัญ

          เรียนรู้หลักปฏิบัติรับมือภัยพิบัติโดยหมั่นสังเกตความผิดปกติทางธรรมชาติและศึกษาข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละประเภทศึกษาการอพยพหนีภัยอย่างถูกวิธีจดจำเส้นทางหนีภัยและเข้าร่วมการซ้อมอพยพหนีภัยอยู่เสมอติดตามข้อมูลความเสี่ยงภัยอยู่เสมอและเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจดจำหมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินตรวจสอบบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพปลอดภัยโครงสร้างมั่นคงแข็งแรงจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบตัดแต่งกิ่งไม่ให้ปลอดภัย

          ทั้งนี้หากอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามข้อมูลสถานการณ์ภัยอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดกรณีที่สถานการณ์ภัยรุนแรงและมีประกาศให้อพยพควรรีบออกจากพื้นที่ไปตามเส้นทางอพยพที่ปลอดภัย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม