แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

| |
อ่าน : 736

 

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ thaihealth

แฟ้มภาพ

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนความแปรปรวนของสภาพอากาศส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากขึ้นเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างปลอดภัยโดยให้จัดเตรียมสิ่งของจำเป็นใส่ถุงยังชีพไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) กล่าวว่า ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนความแปรปรวนของสภาพอากาศส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากขึ้นเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างปลอดภัยโดยให้จัดเตรียมสิ่งของจำเป็นใส่ถุงยังชีพไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเช่นเครื่องอุปโภคบริโภคสำเร็จรูปอาหารแห้งน้ำดื่มสะอาดยารักษาโรคและชุดปฐมพยาบาลเครื่องนุ่มห่มไฟฉายวิทยุเทียนไขถ่านไฟฉายเชือกนกหวีดถุงพลาสติกและเอกสารสำคัญ

          เรียนรู้หลักปฏิบัติรับมือภัยพิบัติโดยหมั่นสังเกตความผิดปกติทางธรรมชาติและศึกษาข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละประเภทศึกษาการอพยพหนีภัยอย่างถูกวิธีจดจำเส้นทางหนีภัยและเข้าร่วมการซ้อมอพยพหนีภัยอยู่เสมอติดตามข้อมูลความเสี่ยงภัยอยู่เสมอและเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจดจำหมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินตรวจสอบบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพปลอดภัยโครงสร้างมั่นคงแข็งแรงจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบตัดแต่งกิ่งไม่ให้ปลอดภัย

          ทั้งนี้หากอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามข้อมูลสถานการณ์ภัยอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดกรณีที่สถานการณ์ภัยรุนแรงและมีประกาศให้อพยพควรรีบออกจากพื้นที่ไปตามเส้นทางอพยพที่ปลอดภัย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม