ดึง "ร.ร. - อาชีวะ" เอาชนะภัยท้องถนนอย่างยั่งยืน

| |
อ่าน : 1,034

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์

ภาพประกอบจากไทยรัฐออนไลน์

ดึง

สสส.ขยายผลงานอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยทางถนนและภาคีเครือข่าย จัดเวทีระดับภาค หนุนเสริมศักยภาพนร.และนศ. เพื่อเอาชนะภัยท้องถนน ดึง 5 ภาคีหลักร่วมเวที

นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และนายสัตวแพทย์ปกรณ์ สุวรรณประภา ผู้บุกเบิกการจัดเวทีระดมจิตใจ ประธานมูลนิธิคนเห็นคน จัดเวทีระดับภาคและทำสัญญา โครงการ Thailand Big Move : Road Safety เฟส 2 หนุนเสริมศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อเอาชนะภัยท้องถนน ที่ จ.นครศรีธรรมราช

โดยดึง 5 ภาคีหลัก ได้แก่ ภาคประชาสังคม รัฐ วิชาการ ท้องถิ่น และเอกชน มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หารือแนวทางร่วมสร้างกระบวนการความปลอดภัยทางถนน โดยการขยายผล ดึงผู้บริหารโรงเรียนและสถานศึกษาอาชีวะแต่ละแห่งเข้ามามีส่วนร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนน และหนุนเสริมศักยภาพนักเรียนนักศึกษา เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและเอาชนะภัยท้องถนนอย่างยั่งยืน โดยนำร่องพื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต้

ดึง

“ในช่วงแรกของ สสส. เราพยายามที่จะให้หน่วยงานเห็นความสำคัญของเรื่องนี้และลุกขึ้นมาเป็นเจ้าภาพ ลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของ และร่วมกันทำงาน ซึ่งหลังการดำเนินงานที่ผ่านมา ตอนนี้ในส่วนกลางเราค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จ หลายหน่วยงานถือว่าเป็นภารกิจหลักไปแล้ว ทีนี้สิ่งสำคัญที่เราต้องทำต่อคือ ทำอย่างไรให้ลงไปในระดับอำเภอและตำบลให้ได้ เป็นความพยายามที่เราจะต้องขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตอนนี้ ซึ่งเราจะขยายเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งมาที่กลุ่มสำคัญ คือ กลุ่มนักเรียนที่โรงเรียนและสถานศึกษาอาชีวะ ซึ่งเราพบว่ามีอัตราการใช้มอเตอร์ไซค์ค่อนข้างสูง และเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุด” ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม กล่าว

นายสัตวแพทย์ ปกรณ์ กล่าวว่า กลุ่มสำคัญของอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งส่วนใหญ่คือกลุ่มของวัยรุ่น ดังนั้นการดึงสถาบันการศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วม ดำเนินการขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุ จะช่วยขยายผลทำให้การแก้ไขด้านอุบัติเหตุมีประสิทธิภาพ เด็กวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจะมีพฤติกรรมวินัยการขับขี่ที่ปลอดภัย ร่วมเฝ้าระวังในการขับขี่ปลอดภัย โดยตั้งเป้าการมีส่วนร่วมของแต่ละจังหวัดไม่ต่ำกว่า 10 สถาบัน

ดึง

ในเฟส 2 นี้ เราจะให้ทาง 5 ภาคี เปรียบเป็นเพศชาย แล้วทางโรงเรียนและสถานศึกษาอาชีวะเป็นเพศหญิง ภาคีเครือข่ายและแกนนำขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุในพื้นที่จะทำเป็นพ่อสื่อแม่ชัก หมายความว่านอกเหนือจากดึงภาคีต่าง ๆ มาเพิ่มเติมแล้ว ทางแกนนำก็ไปจับไม้จูงมือกับผู้อำนวยการโรงเรียนที่พร้อมที่จะทำงานอุบัติเหตุ โดยเราจะใช้หลักบัว 4 เหล่าในการทำงาน นั่นคือ เอาคนที่พร้อมบัวที่พ้นน้ำมาทำ และเมื่อเราทำให้ศูนย์ถนนที่เป็น 5 ภาคี กับทางโรงเรียนและสถานศึกษาอาชีวะที่เป็นเพศหญิงได้มาเจอกัน ได้มารักกัน แล้วจากนั้นทางโรงเรียนและสถานศึกษาอาชีวะก็จะออกมาร่วมทำกิจกรรมลดอุบัติเหตุ และไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้นตามสไตล์ของเขา” ประธานมูลนิธิคนเห็นคน กล่าว

ความปลอดภัยในชีวิตเป็นพื้นฐานสำคัญที่หลายฝ่ายต่างพยายามรณรงค์ ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจ เพื่อให้ทุกคนเกิดความตระหนักในเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับ สสส. และภาคีเครือข่าย ที่ให้ความสำคัญ พยายามเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ล่าสุด สสส.ได้การขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุ ด้วยการดึงโรงเรียนและสถาบันศึกษาอาชีวะที่มีความพร้อม ให้เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถช่วยขยายผลทำให้การแก้ไขงานด้านอุบัติเหตุมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม คาดว่าภายในปีนี้จะมีโรงเรียนและสถานศึกษาอาชีวะในแต่ละจังหวัดจำนวนมากลุกขึ้นมาแก้ไขจุดเสี่ยง ร่วมสร้างกระบวนการความปลอดภัยเพื่อเอาชนะภัยท้องถนนอย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม