รณรงค์ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดี

| |
อ่าน : 1,364

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า

รณรงค์ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดี thaihealth

แฟ้มภาพ

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยข่อนแก่น ร่วมกับ ศูยน์ประสานงานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 และ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พอช.) อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดมหกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ภายใต้ โครงการวิจัยท้าทายไทย Fluke Free Thailand

นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดมหกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ภายใต้ โครงการวิจัยท้าทายไทย Fluke Free Thailand ที่ หอประชุมโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีเครือข่ายสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 และ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พอช.) อำเภอศรีสมเด็จ และนักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นางอัมรา รงทรัพย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า มะเร็งท่อน้ำดีเป็นมะเร็งที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์เยื่อบุท่อน้ำดีทั้งในและนอกตับ ในประเทศไทยมีอุบัติการณ์เฉลี่ยทั่วประเทศมากกว่า 14 ต่อแสนประชากร ซึ่งทำให้คนไทยเสียชีวิตปีละกว่า 10,000-20,000 ราย โดยสาเหตุสำคัญคือการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับผ่านการบริโภคปลาน้ำจืดมีเกล็ดแบบดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ ปัจจุบันพบผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลัก 11 แห่งทั่วประเทศ มีจำนวนกว่า 2,000 รายต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับประชากรที่เป็นหัวหน้าครอบครัวอายุระหว่าง 40-60 ปี และพบผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะเริ่มต้นจากการคัดกรองเข้ารับการรักษามีแนวโน้มที่สูงขึ้นทุกปี โดยในกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ จากเดิมหากไม่ได้รับการรักษาจะมีชีวิตอยู่ได้เพียง 1 ปี แต่หากเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีในระยะต้นจะพบว่ามีอัตราการอดชีพมากกว่า 5 ปีถึงร้อยละ 45 โดยเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยดำเนินการผ่านโครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อให้คนไทยสุขภาพดีในปี พ.ศ. 2568 ตามยุทศาสตร์ทศวรรษการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2559-2568 ซึ่งมีการรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จัดการสิ่งแวดล้อม สัตว์รังโรคการผลิตอาหารปลอดภัย ปลอดโรค การตรวจคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งระยะเริ่มต้นเข้าสู่การรักษา และพัฒนาทีมในการดูแลรักษา

นางอัมรา กล่าวอีกว่า อำเภอศรีสมเด็จได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดให้มีการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการผ่านกลไกลของ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พอช) ในรูปแบบ “ศรีสมเด็จโมเดล” โดยถือมหกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีครั้งนี้เป็นการ Kick off ในพื้นที่ ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือทั้งส่วนราชการและเอกชน สร้างแรงขับเคลื่อนในการแก้ไข้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างบูรณาการและยั่งยืน และพัฒนา อำเภอศรีสมเด็จ ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบต่อไป ในการจัดมหกรรมครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยแอนติเจนในปัสสาวะและตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัตตราซาวด์ให้แก่ประชาชนกว่า 500 คน และให้ความรู้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแก่อาสาสมัคสาธารณสุขและนักเรียน ทั้งการบรรยายและนิทรรสการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินการครั้งนี้กว่า 600 คน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

โฟเลต  สายฝน  ปุ๋ยหมักชีวภาพ  โครงการวิถีข้าว วิถีชาวนา วิถีสุขภาวะ  จักรยานไร้มลพิษ  เฟซบุ้ก  ผิวพรรณ  เล่นบีบี  ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 56  ภัยหนาว  สามแพร่ง  อัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พระครูภาวนาพิลาศ  การดำรงชีวิต  หลอดเลือดโป่งในสมอง  กลูเตน  ครีมทากันแดด  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ฤดูฝน สุขภาพหน้าฝน ระบบทางเดินหายใจ ปอดอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคท้องเสีย โรคหวัด หน้ากากอนามัย มีไข้ มีน้ำมูก ไอจาม ไข้เลือดออก แพ้ยา เชื้อไวรัส ท้องร่วง สวมหน้ากาก แอโรบิก วิ่ง เดิน ขี่จักรยาน ทำให  เปลี่ยนอนาคตประเทศไทยด้วยพลังเยาวชน  ยาแผนโบราณ  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม