สสส.จับมือ 6 ศูนย์วิทย์ฯ ขยายพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ

| |
อ่าน : 2,316

สำนักข่าวสร้างสุข
ภาพโดย สสส.

สสส.จับมือ 6 ศูนย์วิทย์ฯ ขยายพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ thaihealth

สสส. จับมือ 6 ศูนย์วิทย์ฯ ทั่วไทย เดินหน้าขยายผลพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ หลังประสบความสำเร็จเฟสแรกประชาชนใช้บริการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคกว่า 2 ล้านคน

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค” มีการร่วมมือกับพันธมิตรเครือข่ายทั่วประเทศ เกิดพื้นที่เรียนรู้ด้านสุขภาวะแก่เด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชนในพื้นที่ เพื่อนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของการดำเนินชีวิตประจำวัน จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.ลำปาง ร้อยเอ็ด นครสวรรค์ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา อุทยานการเรียนรู้ยะลา อุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี และโรงพยาบาลน่าน จากการดำเนินงานที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 2558 สามารถขยายผลองค์ความรู้สุขภาวะไปสู่ผู้รับประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมากถึง 2,044,827 คน การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนา ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ปี 2562 ครั้งนี้ ได้ร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิทย์ฯ กาญจนบุรี นครพนม สระแก้ว นครราชสีมา นราธิวาส และศูนย์รังสิต เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้สุขภาวะต้นแบบ กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพตามบริบทของแต่ละพื้นที่  

สสส.จับมือ 6 ศูนย์วิทย์ฯ ขยายพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ thaihealth

“การทำงานร่วมกันระหว่าง สสส. และศูนย์เรียนรู้ภูมิภาค จะมีการสนับสนุนข้อมูลและสื่อการเรียนรู้ด้านสุขภาวะทั้ง 4 มิติ ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่นักจัดการเรียนรู้สุขภาวะ สนับสนุนการถอดบทเรียนเพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลไปยังพันธมิตรเครือข่ายร่วมกัน สำหรับตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะที่เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ อาทิ ออกแบบชุดความรู้วิธีการสอนเรื่องเพศศึกษาตามหลักศาสนาอิสลาม นิทรรศการสวนผักคนเมืองคนยะลา ลดพุงลดโรคสำหรับเด็กอนุบาล กิจกรรมแลกน้ำ แลกใจ ประกอบชุดนิทรรศการ SEX วัยรุ่นเลือกได้ของศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษาลำปาง โดยต่อยอดจากองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์” ดร.สุปรีดา กล่าว

สสส.จับมือ 6 ศูนย์วิทย์ฯ ขยายพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ thaihealth

นางสาวปาริชาติ เย็นใจ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  กล่าวว่า หนึ่งในนโยบายและจุดเน้นในการดำเนินงานของ กศน. ในปี 2562 คือ การส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย ทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจ การสนับสนุนกิจกรรมสุขภาวะ และสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ชายแดน และชายแดนภาคใต้ สอดคล้องกับการดำเนินงานของ สสส. พื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตรเพื่อการศึกษามีความเหมาะสมและมีความพร้อมในการทำงาน เนื่องจากศักยภาพทั้งความพร้อมด้านพื้นที่ บุคลากรที่มีความสร้างสรรค์ในการต่อยอดการเรียนรู้ และมีการให้บริการที่หลากหลายสามารถเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

สสส.จับมือ 6 ศูนย์วิทย์ฯ ขยายพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ thaihealth

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กรุงเทพฯ
 • ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค 8 แห่งได้แก่
 1. ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
 2. ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
 3. ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา
 4. ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ อุทยานการเรียนรู้ยะลา
 5. ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี
 6. ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
 7. ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ โรงพยาบาลน่าน
 8. ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ อุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต
 •  ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค  ปี 2562 ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่
 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี
 2. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม
 3. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว
 4. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาศูนย์รังสิต
 5. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา
 6. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม