สสส.ผนึกภาคีฯ เปิดโอกาสคนพิการ-ไม่พิการ “เรียนด้วยกัน”

| |
อ่าน : 3,137

สำนักข่าวสร้างสุข
ภาพโดย สสส.

สสส.ผนึกภาคีฯ เปิดโอกาสคนพิการ-ไม่พิการ “เรียนด้วยกัน” thaihealth

สสส.จับมือบ.กล่องดินสอ วิทยาลัยราชสุดา เปิดโอกาสคนพิการ-ไม่พิการ “เรียนด้วยกัน” พัฒนาสังคมการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกัน พัฒนาความสามารถทางด้านออกแบบ ขานรับตลาดแรงงานโชว์ผลงานกราฟิกสร้างสรรค์จากฝีมืออาสาฯ หูดีและนักเรียนหูหนวก ณ หอศิลป์ฯ 23 ก.ค. - 4 ส.ค. นี้

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัท กล่องดินสอ จำกัด และ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา และกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแสดงผลงานออกแบบกราฟิกเพื่อพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาพิการทางการได้ยินและส่งเสริมสังคมการอยู่ร่วมกันภายใต้คอนเซ็ปต์ See Scene หลังจากที่ได้ร่วมโครงการ “เรียนด้วยกัน” ครั้งที่ 1 เป็นเวลา 10 วัน เพื่อพัฒนาสังคมการเรียนรู้สนับสนุนให้คนพิการ (ทุกประเภทความพิการ) และคนไม่พิการสามารถเรียนร่วมกัน เติมความรู้ความสามารถให้ผู้พิการ สร้างทัศนคติเชิงบวกให้คนพิการและคนไม่พิการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสัมพันธภาพ และความเข้าใจที่ดีต่อกันผ่านเนื้อหาการเรียนรู้ต่าง ๆ ในห้องเรียนเดียวกัน โดยถ่ายทอดบอกเล่าเรื่องราวที่นักเรียนและอาสาสมัครประทับใจที่สุดของวันร่วมกับคณะละครใบ้ Baby mime ผ่านการสื่อสารแบบไร้เสียงที่ทำให้เรื่องราวแจ่มชัดมากยิ่งขึ้น

สสส.ผนึกภาคีฯ เปิดโอกาสคนพิการ-ไม่พิการ “เรียนด้วยกัน” thaihealth

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. สนับสนุนโครงการ ด้วยกัน ในการสร้างสรรค์กิจกรรมทางสังคมส่งเสริมสุขภาวะที่คนพิการและคนไม่พิการให้สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้ และสร้างองค์ความรู้เพื่อให้องค์กรอื่นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ โดยมุ่งให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่การเตรียมความพร้อมเรื่องการดำรงชีวิตอิสระเพื่อให้สามารถสื่อสาร เดินทาง และจัดการตนเองได้ภายใต้โครงการด้วยกันมีกิจกรรมหลากหลาย ตั้งแต่วิ่งด้วยกัน เต้นด้วยกัน ปั่นด้วยกัน ทำอาหารด้วยกัน ดูหนังด้วยกัน ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 เป็นต้นมา มีผู้สนใจและติดตามกิจกรรมผ่านเพจจำนวน 5,327 คน สำหรับโครงการเรียนด้วยกันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนพิการและคนไม่พิการให้เข้าใจในข้อจำกัดของกันและกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ในการทำกิจกรรมร่วมกัน สสส.พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางเลือก นวัตกรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้คนพิการมีสุขภาวะที่ดีทั้งมิติกาย จิต ปัญญา และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีศักดิ์ศรีทัดเทียมกับคนทั่วไป

สสส.ผนึกภาคีฯ เปิดโอกาสคนพิการ-ไม่พิการ “เรียนด้วยกัน” thaihealth

ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดี ฝ่ายการศึกษากิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ความหลากหลายของผู้เรียนคือทรัพยากรที่สำคัญอย่างยิ่งของการเรียนรู้ เมื่อผู้พิการทางการได้ยินกับผู้ไม่พิการได้มาร่วมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ด้วยกัน สิ่งที่ได้เรียนรู้ไม่ใช่เพียงแค่เนื้อหาของบทเรียน แต่เป็นการเรียนรู้ “วิธีการเรียนรู้” ของกันและกัน โดยผลจากการดำเนินกิจกรรมนี้ ทางวิทยาลัยราชสุดาจะนำไปในพัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นด้านการออกแบบกราฟิกสำหรับพัฒนาศักยภาพผู้พิการที่ตอบสนองต่อตลาดแรงงานให้ผู้พิการตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพของตนเองในการเป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยวิทยาลัยราชสุดา ขอชวนทุกคนมาร่วมกันสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันไม่ใช่แค่คนหูหนวกกับคนหูดีเท่านั้นแต่เป็นใครก็ได้ที่สนใจและมีเป้าหมายการเรียนรู้ที่สอดคล้องกัน (Inclusive learning) ด้วยกระบวนการที่ยืดหยุ่น (Flexible learning) เพราะเชื่อว่า การช่วยกันเรียนรู้นี้จะเสริมพลังที่จะช่วยพาทุกคนให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ไปด้วยกันได้

สสส.ผนึกภาคีฯ เปิดโอกาสคนพิการ-ไม่พิการ “เรียนด้วยกัน” thaihealth

นายสมบูรณ์ ชุติวิโรจน์สกุล ผู้จัดการทั่วไปและผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัทกล่องดินสอ จำกัด กล่าวว่า เราเล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของคนพิการให้สามารถขยายผลได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อเปลี่ยนกรอบความเชื่อเดิมๆ ที่คนพิการเคยถูกมองว่ามีศักยภาพจำกัด หรือทำงานได้เฉพาะเพียงบางประเภทเท่านั้น โครงการนี้จึงทำให้เห็นว่า หากมีการออกแบบสร้างสรรค์รวมกับการจัดการที่ดีเราก็สามารถพัฒนาคนพิการให้มีโอกาสมากยิ่งขึ้น ตอบเป้าหมายของกล่องดินสอในการมุ่งสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียม หรือ Inclusive Society ให้เกิดขึ้นจริงได้ กิจกรรม “เรียนด้วยกัน” โดยเลือกจัดสอนวิชาออกแบบกราฟิกดีไซน์เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านออกแบบซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมากในขณะนี้

สสส.ผนึกภาคีฯ เปิดโอกาสคนพิการ-ไม่พิการ “เรียนด้วยกัน” thaihealth

ด้าน นางสาว วิมลศรี จินดานุ นักเรียนพิการทางการได้ยิน กล่าวว่า เริ่มแรกรู้สึกกลัว เพราะไม่เคยได้ทำงานกับคนอื่น ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆ ที่หูดี ปกติเพื่อนที่หูได้ยินเค้าเรียนรู้ได้เร็ว แต่เราอาจจะเรียนได้ช้ากว่าก็ได้น้องอาสาสมัครมาช่วย และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เราเองก็ได้สอนภาษามือให้กับน้อง รู้สึกว่ามีความสุขและสนุกที่ได้เข้าร่วมการอบรม ถ้ามีอีกก็อยากเข้าร่วมในครั้งต่อๆ ไป ส่วนด้านทักษะเราก็ได้ความรู้การวาดภาพ ตัดต่อ นำไปใช้ประโยชน์ในการสมัครงานหรือทางานได้

สสส.ผนึกภาคีฯ เปิดโอกาสคนพิการ-ไม่พิการ “เรียนด้วยกัน” thaihealth

นายสิรวิชณ์ พัฒนเจริญกิจ หนึ่งในอาสาสมัครที่มาเข้าร่วมโครงการ กล่าวว่า การได้ทำงานร่วมกันกับผู้พิการเป็นสิ่งค่อนข้างแปลกใหม่ที่ไม่เคยลองมาก่อนการอยู่ร่วมกับคนพิการทำให้รู้ว่า คนพิการมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี  ทำงานศิลปะ และมีความขวนขวายในการสร้างการสื่อสารมากกว่าคนทั่วๆ ไป ระหว่างเรียนเราก็หาวิธีการสื่อสารกันตั้งแต่เขียนบอก ใช้ภาษามือหรือใช้วาดรูปเพื่อช่วยกันให้งานของเราสำเสร็จ นอกจากนี้ยังมีโอกาสไปพักร่วมกับนักศึกษาพิการทางการได้ยินที่วิทยาลัยราชสุดาในช่วงที่มาเรียนทำให้รู้ว่าจริงๆ แล้วการใช้ชีวิตของคนพิการก็ไม่ได้แตกต่างกับคนไม่พิการพอเราใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น เราก็เข้าใจกันและอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนมากขึ้น

สสส.ผนึกภาคีฯ เปิดโอกาสคนพิการ-ไม่พิการ “เรียนด้วยกัน” thaihealth

สำหรับนิทรรศการ See Scene ภายใต้โครงการเรียนด้วยกัน ครั้งที่ 1 เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมฝีมือการเรียนด้วยกันของน้องๆ นักศึกษาหูหนวกและอาสาสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ณ ชั้น 4 หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 – 20.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 062-772-0330

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม