ตับจะกลับมาดี พรรษานี้เริ่ม "งดเหล้า"

| |
อ่าน : 8,540

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ภาพโดย สสส.

ตับจะกลับมาดี พรรษานี้เริ่ม

ข้อมูลจากการสำรวจสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติในช่วงปี 2544-2560 พบว่า คนไทยมีแนวโน้มการดื่มลดลงจากร้อยละ 32.7 ในปี 2544 เหลือ ร้อยละ 28.4 ในปี 2560 สะท้อนให้เห็นว่า ตลอดกว่า 10 ปี ที่มีการณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาอย่างต่อเนื่องนั้นประสบความสำเร็จไปอีกขั้น

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และวัดยานนาวา จัดงานแถลงข่าว งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2562 "ตับจะกลับมาดี พรรษานี้เริ่มงดเหล้า" เพื่อเชิญชวนและรณรงค์ ให้ใช้โอกาสช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน เริ่มต้นงดเหล้าเพื่อพักและฟื้นฟูสุขภาพตับ จนนำไปสู่การเลิกเหล้าตลอดชีวิตในที่สุด

การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาในปีนี้ ถือว่าเป็น ปีที่ 16 ซึ่ง สสส.ได้ร่วมชักชวนภาคส่วนต่าง ๆ ให้ใช้วัฒนธรรมดั้งเดิมในการที่ใช้ช่วงเวลาอันเป็นมงคลในการเข้าพรรษา ลด ละ เลิก การดื่มสุรา ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. สคล. มหาเถรสมาคม และองค์กรทุกภาคส่วนได้ช่วยกันรณรงค์จนสามารถกล่าวได้ว่า ช่วงเวลาเข้าพรรษานอกจากจะเป็นวาระสำคัญทางพุทธศาสนาแล้ว ยังใช้วันนี้เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เป็นโอกาสดีที่สังคมไทยได้เอาวัฒนธรรมในการที่จะ ลด ละ เลิก การดื่มสุราในช่วง 3 เดือนนี้มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและได้ผลอย่างชัดเจน โดยมีผู้เกี่ยวข้องกว่าสิบล้านคนสามารถประหยัดเงินในปีที่ผ่านมา ถึงร่วมหนึ่งหมื่นล้านบาท ส่วนนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นให้หลายคน เริ่มปรับพฤติกรรมอย่างถาวร เพื่อลดปัญหาเรื่องแอลกอฮอล์ ซึ่งสูงอยู่ในสังคมไทย

ตับจะกลับมาดี พรรษานี้เริ่ม

"ข้อมูลจากศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ พบว่า ร้อยละ 30.4 หรือกว่า 6.9 ล้านคน สามารถงดเหล้าได้ตลอดเทศกาลและตั้งใจจะงดต่อไป การลดลงในช่วงเข้าพรรษาของปีที่ผ่านมาประเมินเป็นจำนวน 10,700 กว่าล้านบาท ซึ่งนอกจากได้ช่วยกันรณรงค์ให้เกิดการลด ละ เลิก แล้วอุบัติเหตุและการบาดเจ็บก็ลดลงชัดเจนในช่วง 3 เดือนของการเข้าพรรษา นอกจากนี้ข้อมูลการสำรวจภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยวิธีตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 ในปี 2557 พบว่ามีผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอันตรายลดลงเหลือร้อยละ 3.4 จากร้อยละ 9.1 ในปี 2547 สะท้อนให้เห็นว่าการทำงานกว่า 10 ปีที่ผ่านมาของ สสส.และภาคีเครือข่าย ที่ช่วยกันลดปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์เห็นผลอย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามมีคนไทยอีกกว่า 15.9 ล้านคนที่ยังดื่มแอลกอฮอล์อยู่ รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ยังมีอยู่ไม่น้อย การรณรงค์จึงยังต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป" ดร.สุปรีดา กล่าว

ตับจะกลับมาดี พรรษานี้เริ่ม

ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า การงดเหล้าเข้าพรรษา ได้ประโยชน์อย่างน้อย 3 ส่วน คือ 1) คนที่ลด ละ เลิก ได้เอง จะทำให้สุขภาพดีขึ้น ตับได้พักผ่อน แต่ความจริงแล้วตับเป็นเพียงตัวแทนอวัยวะของร่างกาย เพราะแอลกอฮอล์ทำลายทุกอวัยวะ เข้าพรรษานี้นอกจากพักตับแล้ว ยังพักทุกอวัยวะทำให้สุขภาพดีขึ้น 2) ครอบครัว เงินจากการซื้อเหล้าเปลี่ยนไปเป็นอาหารที่รับประทานได้ทั้งครอบครัว และซื้อของจำเป็นอื่น ๆ นอกจากนี้ ก็ยังมีเวลาเหลือ เพราะเวลาที่อยู่ในวงเหล้าเปลี่ยนมาให้ครอบครัว ซึ่งหลายครอบครัวบอกว่าช่วง 3 เดือนแห่งการเข้าพรรษาถือเป็นเวลาที่มีความสุขที่สุด และ 3) สังคม พบว่าสถิติทางอุบัติเหตุและอาชญากรรมลดลงชัดเจน เพราะฉะนั้นงดเหล้าเข้าพรรษามีอานิสงส์มากมายทั้งกับตัวเองและสังคม

ภก.สงกรานต์ กล่าวต่อว่า การสร้างชุมชนคนสู้เหล้า เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการรณรงค์ที่ สสส. และ สคล. ขับเคลื่อนผ่านการสนับสนุนของนายอำเภอนักรณรงค์งดเหล้าทั่วประเทศ โดยเป็นชุมชนที่มีระบบในการ ชวน ชม ช่วย และเชียร์ ในการงดเหล้าเข้าพรรษา ผ่านคนหัวใจหิน เหล็ก เพชร โดยถ้า งดเหล้าได้ครบพรรษาชื่นชม และเรียกว่า คนหัวใจหิน และเชียร์ให้เขาเลิกต่อไป หากเลิกครบ 3 ปี จะเรียกเขาว่าคนหัวใจเพชร นอกจากนั้นมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เช่น ชวนคนขายเหล้าในหมู่บ้านไม่ขายในช่วงเข้าพรรษา ก็มีหลายชุมชนที่สามารถทำได้และการจัดงานบุญ งานศพปลอดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาหรือไม่เลี้ยงตลอดไปก็ยิ่งดี เพราะงานที่ไม่มีเหล้า ค่าใช้จ่ายจะลดลงไปครึ่งหนึ่ง

ตับจะกลับมาดี พรรษานี้เริ่ม

นายวันชัย จำร่องคำ หรือ หมอลำต้อง นับว่าเป็นคนหัวใจเหล็ก ที่ก้าวผ่านหัวใจหินเลิกเหล้าครบพรรษามาแล้ว หมอลำหนุ่มที่เคยพึ่งพาเหล้าก่อนขึ้นเวที โดยเชื่อว่าเหล้าทำให้เกิดความสนุกสนานในการร้องรำเล่าว่า เมื่อเลิกเหล้าแล้วขึ้นเวทีก็พบว่ามีสติมากขึ้น เมื่อมีสติจะมีความคิดหลาย ๆ อย่าง เพราะตอนกินเหล้าส่งผลให้สมอง ไม่ทำงาน ความจำเสื่อม ทำให้จำอะไรไม่ได้ และครอบครัวก็มีปัญหา แต่หลังจากเลิกเหล้าก็กลับมาดีขึ้น สุขภาพ แข็งแรงขึ้น จนปฏิญาณกับตนเองว่าจะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับเหล้าอีกเด็ดขาด

ตับจะกลับมาดี พรรษานี้เริ่ม

เช่นเดียวกับ นายพยอม รักษา หรือลุงยอม วัย 59 ปี คนหัวใจเพชร แกนนำคนเลิกเหล้า ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เล่าว่า แรงบันดาลใจในการเลิกเหล้า คือ ทำสวนขาดทุน จนเป็นหนี้ เลยหันมาเลิกเหล้าเพราะถ้าเรายังกินเหล้าอยู่ ก็ไม่มีกำลังกายที่จะไปทำงาน ต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ และสงสารครอบครัวที่สภาพการเงินไม่ดีเหมือนคนอื่น จึงตัดสินใจเลิกเหล้าโดยค่อย ๆ ลด และเลิกเด็ดขาด พอเลิกเหล้าแล้วชีวิตดีขึ้น

"เลิกเหล้าได้ สุขภาพแข็งแรงขึ้น เงินที่เราไม่กินเหล้า ก็มีสะสมเยอะขึ้นเรื่อย ๆ จนมาปัจจุบันก็ปลดหนี้ได้สำเร็จและสามารถปลูกบ้านได้หนึ่งหลัง เป็นความภาคภูมิใจ ในตัวเอง เคล็ดลับอยู่ที่ใจและความมุ่งมั่น โดยตัดสินใจเลิกเพื่อครอบครัว เพื่อสุขภาพของเราเอง ซึ่งจากคนที่เคยเป็นหนี้ กลับมีเงินเก็บสะสม และคุณภาพชีวิตดีขึ้นเรื่อย ๆ" ลุงยอม กล่าว

ตับจะกลับมาดี พรรษานี้เริ่ม

16 ปีที่ผ่านมา นับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ดีที่หลายล้านคนเลิกเหล้าได้สำเร็จจากการเริ่มต้นในกิจกรรม งดเหล้าเข้าพรรษา จากงดเหล้า 3 เดือน นำไปสู่งดเหล้าตลอดชีวิต เพราะการงดเหล้าไม่ได้ดีแค่ตับ แต่เชื่อว่ามี สิ่งดี ๆ ต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย หากใครยังไม่รู้ว่าจะเริ่ม เลิกเหล้าได้อย่างไร ให้เข้าพรรษานี้เป็นโอกาสดีในการ เริ่มต้นชีวิตที่ไร้เหล้าของคุณและสังคม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม