เฝ้าระวัง 6 โรคจากภัยแล้ง

| |
อ่าน : 1,600

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์

เฝ้าระวัง 6 โรคจากภัยแล้ง	 thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมควบคุมโรค ห่วงภัยแล้ง "เหนือ-อีสาน" เสี่ยง 6 โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ เปิดศูนย์ฉุกเฉินติดตามสถานการณ์ หากพบระบาดเป็นกลุ่มก้อน ให้สอบสวนโรคทันที เผยโรคอุจจาระร่วงตั้งแต่ต้นปีป่วยแล้ว 5.75 แสนราย

          นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า ช่วงนี้ ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ฝนทิ้งช่วง อาจขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด ควรระวัง 6 โรคที่ติดต่อทางอาหารและน้ำ ซึ่งสภาพอากาศเช่นนี้อาจทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดี เป็นสาเหตุให้เกิดโรคติดต่อต่างๆ ได้ง่าย ซึ่งข้อมูลจากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ต้นปี 2562 มีรายงานผู้ป่วย 6 โรคสำคัญ ได้แก่ 1.โรคอุจจาระร่วง 575,112 ราย 2.โรคอาหารเป็นพิษ 59,360 ราย 3. โรคบิด 432 ราย 4. อหิวาตกโรค 9 ราย 5.ไข้ไทฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อย 560 ราย และ 6.ไวรัสตับอักเสบเอ 224 ราย โดยพบผู้เสียชีวิตจากโรคอุจจาระร่วง 5 ราย โรคอหิวาตกโรค 1 ราย

          นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า กรมฯ ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ( EOC) ระดับกรม เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ตลอดจนผลกระทบต่อสุขภาพอย่างใกล้ชิด รวมทั้งสั่งการไปยังสำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ ให้ติดตามสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ หากพบกลุ่มก้อนการระบาดของโรคติดต่อที่สัมพันธ์กับภัยแล้ง ให้ลงพื้นที่ดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคทันที ตลอดจนเร่งการสื่อสารความเสี่ยง เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง สามารถป้องกันตนเองจากการเจ็บป่วยได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม