บัตรทองเพิ่มตรวจมะเร็งมดลูก

| |
อ่าน : 2,054

ที่มา: ข่าวสด

บัตรทองเพิ่มตรวจมะเร็งมดลูก thaihealth

แฟ้มภาพ

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ให้สิทธิประโยชน์ตรวจคัดกรองด้วยวิธีแปปสเมียร์ หรือวิธีวีไอเอที่ตรวจโดยชโลมปากมดลูกด้วยน้ำส้มสายชู 3-5%

นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า มะเร็งปากมดลูกพบเป็นอันดับ 2 ในผู้หญิงไทย มีอัตราการ เสียชีวิตสูง แต่รักษาหายได้หากพบระยะแรก ซึ่งการคัดกรองเป็นมาตรการสำคัญ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ให้สิทธิประโยชน์ตรวจคัดกรองด้วยวิธีแปปสเมียร์ หรือวิธีวีไอเอที่ตรวจโดยชโลมปากมดลูกด้วยน้ำส้มสายชู 3-5%  อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการตรวจคัดกรอง และเป็นไปตามข้อแนะนำการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกฉบับปรับปรุง ก.ย.2561 ของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย บอร์ด สปสช.จึงเห็นชอบให้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยเอชพีวี ดีเอ็นเอ เทสต์ (HPV DNA test) ในปี 2563

          นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า เอชพีวี ดีเอ็นเอ เทสต์ เป็นการตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสเอชพีวีที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก วิธีนี้มีความไวในการตรวจหาเซลล์ผิดปกติสูงมาก ปัจจุบันได้พัฒนาเครื่องและชุดตรวจให้ใช้งานง่ายและราคาถูกลงมาก ประกอบกับผลการศึกษาการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ระบุว่ามีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ช่วยให้อุบัติการณ์และการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกลดลง เมื่อเทียบกับวิธีคัดกรองในปัจจุบัน ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงกัน

          นพ.ศักดิ์ชัยกล่าวอีกว่า บริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยเอชพีวี ดีเอ็นเอฯ จะใช้ลำดับแรกในกลุ่มอายุ 30-59 ปี กรณีไม่พบเชื้อจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองทุก 5 ปี และในกรณีที่ตรวจพบเชื้อจะตรวจยืนยันซ้ำ และเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป ซึ่งวิธีนี้ต้องเพิ่มบุคลากรอ่านผลจากเครื่องเอชพีวีฯ ในทุกเขต และมีปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น สปสช.จะดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ฯ ในการขยายศักยภาพของทุกหน่วยบริการ และจัดระบบบริการรักษาต่อเนื่องหลังจากผลการตรวจคัดกรองเป็นบวก ทั้งการตรวจปากมดลูกด้วยกล้อง เพื่อยืนยันและการรักษามะเร็งตามจำเป็น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม