บัตรทองเพิ่มตรวจมะเร็งมดลูก

| |
อ่าน : 1,083

ที่มา: ข่าวสด

บัตรทองเพิ่มตรวจมะเร็งมดลูก thaihealth

แฟ้มภาพ

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ให้สิทธิประโยชน์ตรวจคัดกรองด้วยวิธีแปปสเมียร์ หรือวิธีวีไอเอที่ตรวจโดยชโลมปากมดลูกด้วยน้ำส้มสายชู 3-5%

นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า มะเร็งปากมดลูกพบเป็นอันดับ 2 ในผู้หญิงไทย มีอัตราการ เสียชีวิตสูง แต่รักษาหายได้หากพบระยะแรก ซึ่งการคัดกรองเป็นมาตรการสำคัญ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ให้สิทธิประโยชน์ตรวจคัดกรองด้วยวิธีแปปสเมียร์ หรือวิธีวีไอเอที่ตรวจโดยชโลมปากมดลูกด้วยน้ำส้มสายชู 3-5%  อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการตรวจคัดกรอง และเป็นไปตามข้อแนะนำการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกฉบับปรับปรุง ก.ย.2561 ของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย บอร์ด สปสช.จึงเห็นชอบให้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยเอชพีวี ดีเอ็นเอ เทสต์ (HPV DNA test) ในปี 2563

          นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า เอชพีวี ดีเอ็นเอ เทสต์ เป็นการตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสเอชพีวีที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก วิธีนี้มีความไวในการตรวจหาเซลล์ผิดปกติสูงมาก ปัจจุบันได้พัฒนาเครื่องและชุดตรวจให้ใช้งานง่ายและราคาถูกลงมาก ประกอบกับผลการศึกษาการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ระบุว่ามีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ช่วยให้อุบัติการณ์และการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกลดลง เมื่อเทียบกับวิธีคัดกรองในปัจจุบัน ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงกัน

          นพ.ศักดิ์ชัยกล่าวอีกว่า บริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยเอชพีวี ดีเอ็นเอฯ จะใช้ลำดับแรกในกลุ่มอายุ 30-59 ปี กรณีไม่พบเชื้อจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองทุก 5 ปี และในกรณีที่ตรวจพบเชื้อจะตรวจยืนยันซ้ำ และเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป ซึ่งวิธีนี้ต้องเพิ่มบุคลากรอ่านผลจากเครื่องเอชพีวีฯ ในทุกเขต และมีปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น สปสช.จะดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ฯ ในการขยายศักยภาพของทุกหน่วยบริการ และจัดระบบบริการรักษาต่อเนื่องหลังจากผลการตรวจคัดกรองเป็นบวก ทั้งการตรวจปากมดลูกด้วยกล้อง เพื่อยืนยันและการรักษามะเร็งตามจำเป็น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม