งดเหล้าเข้าพรรษา ช่วยลดอุบัติเหตุ-ประหยัดค่าใช้จ่าย

| |
อ่าน : 1,736

ที่มา : ข่าวสด

ภาพโดย สสส.

งดเหล้าเข้าพรรษา ช่วยลดอุบัติเหตุ-ประหยัดค่าใช้จ่าย thaihealth

แนะงดเหล้าช่วงเข้าพรรษา ชี้ข้อดีประหยัดค่าใช้จ่ายครัวเรือน-ลดอุบัติเหตุ

พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กล่าวในการแถลงข่าวงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2562 จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และวัดยานนาวา ว่า การงดเหล้าเข้าพรรษาถือเป็นโอกาสอันดีในการเริ่มต้นลดการดื่ม รวมถึงการลดดื่มไปได้ตลอด ทั้งนี้ การลดบาปโดยเฉพาะศีล 5 ซึ่งเรื่องการดื่มสุราเป็นหนึ่งในนั้น ถือเป็นการบำเพ็ญบารมี โดยการเจตนางดเว้นทุจริต สิ่งไม่ดีไม่งาม มี 3 ระดับ คือ

งดเหล้าเข้าพรรษา ช่วยลดอุบัติเหตุ-ประหยัดค่าใช้จ่าย thaihealth

1.สัมปัตตวิรัติ ได้แก่ เจตนางดเว้น ซึ่งเกิดขึ้นในทันทีทันใด คือเดิมไม่ได้รักษาศีล แต่นึกขึ้นได้จากสถานการณ์อำนวย เช่น เหล้าวางอยู่ตรงหน้าแต่ไม่ดื่ม เป็นต้น 2.สมาทานวิรัติ คือ เจตนางดเว้นไม่ล่วงละเมิดศีล เพราะตั้งใจรักษาไว้ เช่น งดเหล้าเข้าพรรษา ที่ตั้งใจเลิกให้ได้ตลอด 3 เดือน เป็นต้น และ 3.สมุจเฉทวิรัติ คือ เจตนางดเว้นเด็ดขาด ไม่กลับไปล่วงละเมิดศีลอีก เช่น เลิกเหล้าให้ได้ต่อเนื่องหลังออกพรรษา

งดเหล้าเข้าพรรษา ช่วยลดอุบัติเหตุ-ประหยัดค่าใช้จ่าย thaihealth

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายในการดื่มสุรา เฉลี่ยอยู่ที่ 325 บาทต่อครั้ง หากงดเหล้าได้ตลอด 3 เดือน จะประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเฉลี่ยรายละ 1,820 บาท รวมทั้งประเทศจะประหยัดได้ถึง 10,724 ล้านบาท และตลอดช่วงงดเหล้าเข้าพรรษา 3 เดือน ช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุลงร้อยละ 9 และการเสียชีวิตจากแอลกอฮอล์ลดลง ร้อยละ 25 ส่งผลให้การดื่มลดลง ร้อยละ 10 ผลดีที่เกิดขึ้นจากการงดเหล้าเข้าพรรษานี้ ถือเป็นอานิสงส์เป็นบุญที่เกิดขึ้นทันที หลายคนตั้งใจหาโอกาสเลิกเหล้า ใช้วาระเข้าพรรษาเป็นจุดเริ่มต้นในการเลิกเหล้า ช่วยให้สุขภาพกลับมาดีขึ้น

งดเหล้าเข้าพรรษา ช่วยลดอุบัติเหตุ-ประหยัดค่าใช้จ่าย thaihealth

ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการ สคล. กล่าวว่า เครือข่ายฯ มีแนวคิดพัฒนาการสร้างชุมชนคนสู้เหล้า สนับสนุนนายอำเภอให้มาร่วม โดยปี 2561 ดำเนินการแล้ว 69 จังหวัด โดยชุมชนมีระบบในการชวน ช่วย ชม และเชียร์ คือ 1.ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา มีการปฏิญาณตน โดยเฉพาะที่วัด จะทำให้งดเหล้าครบพรรษาได้มากกว่าคนไม่ปฏิญาณ 2.ช่วยเหลือคนที่มีปัญหาในการเลิกเหล้า 3.ชมหากเลิกได้ครบ 3 เดือน จะเรียกว่า คนหัวใจหิน และ 4.เชียร์ให้เลิกต่อไปเมื่อครบ 3 เดือนแล้ว หากเลิกได้ครบ 3 ปี ก็จะเป็นคนหัวใจเพชร และมีระบบในการชักชวนให้ร้านค้าในพื้นที่ไม่ขายเหล้าในช่วงเทศกาล งานบุญงานประเพณีขอให้ไม่มีการเลี้ยงเหล้า

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม