โครงการกำแพงพักใจ บริการปรึกษาสุขภาพจิตออนไลน์วัยวัยเรียน

| |
อ่าน : 780

ที่มา : MGR Online
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

โครงการกำแพงพักใจ บริการปรึกษาสุขภาพจิตออนไลน์วัยวัยเรียน thaihealth

กรมสุขภาพจิต จับมือเจ้าของแพลตฟอร์ม "อูก้า" ทำโครงการกำแพงพักใจ เปิดบริการปรึกษาสุขภาพจิตออนไลน์กลุ่ม "วัยรุ่นวัยเรียน" ผ่านจิตแพทย์ นักจิตวิทยามากกว่า 50 คน ใช้ได้ผ่านสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ นำร่องแล้ว 4 มหา'ลัย หวังลดเครียด ซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย มีระบบส่งต่อหากอาการรุนแรง

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการกำแพงพักใจ (Wall of Sharing) ระหว่างกรมสุขภาพจิต กับ บริษัท เทเลเมดิก้า จำกัด เพื่อให้การปรึกษาด้านสุขภาพจิต โดยจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาออนไลน์แก่เด็กและเยาวชนอายุ 10-24 ปี ว่า โรคซึมเศร้าเป็นปัญหาสำคัญ เป็นโรคใกล้ตัวที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ หากไม่ได้รับการรักษาอาจรุนแรงจนนำไปสู่ปัญหาการฆ่าตัวตาย โดยผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้ามีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมากกว่าคนทั่วไปถึง 20 เท่า โดยผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า 100 คน จะเป็นวัยรุ่น 11 คน และในวัยรุ่น 100 คน จะมีภาวะซึมเศร้า 3 คน ทั้งนี้ กรมฯ มีบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 จัดบริการให้ได้ปีละประมาณ 200,000 สาย จากการโทร.เข้ามากว่า 800,000 สาย คิดเป็น 1 ใน 4

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า ในปี 2561 พบว่า ปัญหาสุขภาพจิตที่ทำให้เด็กและเยาวชนโทรศัพท์มาขอรับการปรึกษามากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. ภาวะเครียดหรือรู้สึกกดดัน 2. ปัญหาความรัก 3. ปัญหาเรื่องเพศหรือการใช้สารเสพติด 4. ภาวะซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย ทำร้ายคนอื่น และ 5. ครอบครัว ไม่เข้าใจ โดยภาพรวมวัยรุ่นยังเป็นกลุ่มที่มีการเข้าถึงบริการน้อย ปี 2561ให้บริการได้ประมาณ 9,000 สาย การค้นหาช่องทางช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น จึงเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นที่มาในการพัฒนาความร่วมมือ "โครงการกำแพงพักใจ" กับ บริษัท เทเลเมดิก้า เจ้าของแอปพลิเคชัน "อูก้า (Ooca)" ที่จะนำเทคโนโลยีมาช่วยให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพจิต ซึ่งจะส่งผลให้เด็กและวัยรุ่น สามารถนัดและพบกับจิตแพทย์ นักจิตวิทยาได้ผ่านทางออนไลน์ สามารถใช้ได้ทั้งสมาร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์ โดยจะเป็นโรงพยาบาลเสมือน (Virtual Hospital) หรือโรงพยาบาลออนไลน์ที่สะดวกกว่า ไม่ต้องเดินทาง เลือกขอรับการปรึกษาเมื่อไรก็ได้ มีความเป็นส่วนตัวสูง มีจิตแพทย์และนักจิตวิทยามากกว่า 50 คน ให้การปรึกษา

พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กทม. กล่าวว่า โครงการกำแพงพักใจ เป็นโครงการที่สถาบันฯ ร่วมมือกับบริษัท เทเลเมดิก้า ผู้พัฒนาระบบให้การปรึกษาออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มอูก้า โดยโครงการกำแพงพักใจเป็นโครงการนำร่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนงานด้านสุขภาพจิตให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยรัฐ ซึ่งขณะนี้มีมหาวิทยาลัยนำร่องที่ลงนามเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 4 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ม.มหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ ม.พะเยา สามารถรับบริการปรึกษาผ่านระบบโรงพยาบาลออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และจะขยายบริการให้ครอบคลุมเด็กและเยาวชนอายุ 10-24 ปี กลุ่มอื่นต่อไป

"วิธีการให้บริการปรึกษาออนไลน์ ทำให้เด็กและวัยรุ่นได้พูดคุยระบายความรู้สึกและความเครียดได้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา สามารถรับฟังและชวนวิเคราะห์ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบส่งต่อไปยังโรงพยาบาลหรือคลินิกสุขภาพจิต เพื่อให้การดูแลต่อเนื่องในรายที่อาการรุนแรงหรือเรื้อรังอีกด้วย โดยมีหน่วยงานภาคเอกชน มูลนิธิ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมให้การสนับสนุน" พญ.ดุษฎี กล่าว

ในช่วง 2 ปีนี้ สถาบันฯ มีเป้าหมายที่จะลดอัตราการฆ่าตัวตายในเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 10-24 ปี จาก 300 รายต่อปี ให้เหลือเพียง 150 รายต่อปี และเพิ่มจำนวนการให้การปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 จาก 200,000 สายต่อปี เป็น 400,000 สายต่อปี ภายในปี 2564

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth น้ำมันเลือกใช้ให้ปลอดภัย น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันงา น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันรำข้าว น้ำมันดอกคำฝอย เครื่องปรุง การเลือกซื้อ ประกอบอาหาร บรรจุขวด ฉลาก น้ำมัน  พฤติกรรมเสี่ยงจากน้ำเมา  ภาษาวิบัติ  รื่นเริง  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มพด. บุคลากรโครงการพิเศษ เจ้าหน้าที่สนาม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลรายกรณี  การแสดงดนตรี  สติปัญญา  1 โรงพยาบาล 1 โรงเรียน  ขับปัสสาวะ  อย่างฉลาด  วิถีสุขภาวะของนักเรียนนายร้อยจปร  12 สิงหา  ลอยกระทงอย่างไร  ทักษะ  เครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนา  สารแอนโทไซยานิดิน  เห็บปลา  ยาควบคุมพิเศษ  อาหารหวาน  ความเป็นธรรมทางเพศ  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม