เขื่อน 18 แห่งปริมาณน้ำเหลือน้อยกว่าร้อยละ 30

| |
อ่าน : 550

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

เขื่อน 18 แห่งปริมาณน้ำเหลือน้อยกว่าร้อยละ 30 thaihealth

กรมชลประทานเร่งสร้างความเข้าใจประชาชนและเกษตรกรให้ใช้น้ำอย่างประหยัดในช่วงฝนทิ้งช่วง หลังพบเขื่อน 18 แห่งปริมาณน้ำเหลือน้อยกว่าร้อยละ 30

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำจากฝนตกน้อยกว่าค่าปกติว่า กรมชลประทานได้มีการเตรียมการและวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นหน้าแล้ง โดยเฉพาะพื้นที่ทำการเกษตรซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้น้ำมาก โดยให้พื้นที่ลุ่มทำการปลูกข้าวก่อน เช่น พื้นที่อำเภอบางระกำ รวมถึงพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาทั้ง 12 ลุ่ม ซึ่งปัจจุบันนาบางแปลงในพื้นที่ดังกล่าวเริ่มเก็บเกี่ยวแล้ว ส่วนในพื้นที่ดอนขณะนี้เริ่มทยอยเพาะปลูกประมาณร้อยละ 70 ส่วนพื้นที่ที่เหลือได้ขอความร่วมมือให้ชะลอการเพาะปลูกออกไปก่อนจนกว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเพียงพอในการเพาะปลูก พร้อมกำชับให้โครงการชลประทานพื้นที่ทั่วประเทศตระหนักถึงการบริหารจัดการน้ำ ควบคู่กับการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนและเกษตรในพื้นที่ต่างๆ ถึงสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง โดยขอความร่วมมือให้ใช้น้ำอย่างประหยัด

สำหรับสถานการณ์น้ำในเชื่อนทั่วประเทศที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 ในขณะนี้รวมแล้ว 18 แห่ง เช่น  เขื่อนอุบลรัตน์ กรมชลทานจำเป็นต้องสงวนน้ำ โดยทำการระบายน้ำประมาณ 500,000 ลูกบาศเมตรต่อวัน เพื่อการอุปโภคบริโภคและระบบนิเวศ ขณะที่เขื่อนหนองหวาย จะมีการกักเก็บน้ำเพื่อกระจายพื้นที่การใช้น้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 จังหวัด นอกเขตชลประทานที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขณะเดียวกันในพื้นที่ภาคเหนือเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ร้อยละ 35 และที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 5-6

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกรมชลประทานได้เข้าไปใด้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อำเภอดอนเจดีย์ อำเภออู่ทอง ที่อยู่ปลายคลองมะขามเฒ่าอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการเพิ่มระดับน้ำเข้าไปในคลอง จัดรอบเวรการใช้น้ำตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ให้เกษตรกรได้รับน้ำไปแล้ว

นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานที่ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการระบายน้ำเพิ่มเติมจากเขื่อนลำปาวตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคมเป็นต้นมา จากวันละ 500,000 ลูกบาศเมตร เป็นวันละ 800,000 ลูกบาศเมตร ปัจจุบันสถานการณ์น้ำคลี่คลายลงส่งผลให้ระดับน้ำสูงขึ้น รวมถึงการระบายน้ำจากเขื่อนลำปลายมาศ และเขื่อนลำจังหัง เพื่อสนับสนุนน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำจระเข้มาก

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สื่อวัฒนธรรม  ไขมันสะสม  ของมันของทอด  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ป้ายกลางแจ้ง สื่อสารธารณเพื่อสังคม รณรงค์ เผยแพร่ สร้างเสริมสุขภาพ  เก้าอี้  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ปันสุข แบ่งปัน สรรค์สร้าง เพื่อชุมชนน่าอยู่ ดอกไม้ของขุนทะเล ใจที่พร้อม เกษตรอินทรีย์ มติชุมชน เพื่อความอุดมสมบูรณ์ เส้นทางความอดทน เพลงอีแซว รสแกงที่แตกต่าง สืบสานภูมิปัญญา นวดแผนไทยรุ่นจิ๋ว สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุม  ไวรัสตับ  เช็คลมยาง  แค่ขยับ  ร่างกายแข็งแรง  รักน้องปลอดเหล้า  งบประมาณในการรักษาพยาบาล  การไม่สูบบุหรี่  พ่อค้า บุหรี่ ผลกำไร ความทุกข์ ทรมาน ชีวิตคน  วงดนตรี  SROI  สมมติฐาน  สวนยางพารา  ประโยชน์การเลิกดื่มเหล้า  ดูแลความสะอาด  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม