ขยะยิ่งแยกยิ่งได้

| |
อ่าน : 2,514

ที่มา : หนังสือ ทิ้งได้ถูกต้อง ช่วยโลกได้ถูกทาง โดย สสส.

ขยะยิ่งแยกยิ่งได้ thaihealth

แฟ้มภาพ

ตามสถานที่สาธารณะต่างๆ เรามักจะเห็นถังคัดแยกขยะที่ถูกจัดเตรียมตามไว้แต่ละประเภท ซึ่งจะมีระบุชนิดของขยะเอาไว้  รวมถึงสีของถังที่แตกต่างกัน เพื่อการเลือกทิ้งขยะให้ถูกต้องแบบเดียวกับที่เราคัดแยกขยะภายในบ้าน

1.ได้ลดค่าใช้จ่าย เช่น แยกขยะอินทรีย์ หากบ้านไหนทำการเกษตรก็สามารถนำขยะอินทรีย์ที่เป็นเศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักรดน้ำต้นไม่ได้ หรือนำเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์

2.ได้เงินค่าขนม  การแยกขยะรีไซเคิล เช่น ขวดแก้ว กระดาษ ขวดพลาสติก นำมาล้างแล้วเอาไปขายให้แหล่งรับซื้อ ใกล้บ้าน สร้างรายได้เข้ากระเป๋า หรือใครมีความคิดสร้างสรรค์นำมาทำงานประดิษฐ์ ก็สามารถหาช่องทางสร้างรายได้จากขยะรีไซเคิลเหล่านั้นได้

3.ได้ความสะอาด เป็นระเบียบ การจัดการกับสิ่งของในบ้านที่ไม่สามารถนำไปใช้ซ้ำ และไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เช่น โฟม ซองบะหมี่สำเร็จรูป หลอดไฟเสีย โดยการส่งต่อให้เจ้าหน้าที่นำไปฝังกลบ ก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยทำให้บ้านสะอาดและเป็นระเบียบ

4.ได้สุขภาพ การแยกขยะอันตรายนำไปใส่ถุงทิ้งหรือทิ้งลงในถังขยะอันตรายทำให้ลดความเสี่ยงที่ขยะเหล่านั้นจะปล่อยสารพิษภายในบ้าน

5.ได้ลดความเสี่ยง เช่น แยกขยะอันตราย อย่างไมโครบีดส์หรือไมโครพลาสติกที่มักอยู่ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด  ซึ่งต้องกรองด้วยถุงซักผ้าเพื่อไม่ให้ขยะที่มองไม่เห็นนี้ปนเปื้อนสู่ระบบบำบัดน้ำ ลดความเสี่ยงที่จะปนเปื้อนต่อในแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การประชุมส่งเสริมการเดิน และการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม