กล่องดินสอ-สสส.จัดกิจกรรมเรียนด้วยกัน พัฒนาการเรียนรู้คนพิการ

| |
อ่าน : 1,012

ข่าวประชาสัมพันธ์

กล่องดินสอ-สสส.จัดกิจกรรมเรียนด้วยกัน พัฒนาการเรียนรู้คนพิการ thaihealth

บริษัท กล่องดินสอ จำกัด ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม “เรียนด้วยกัน” เพื่อพัฒนาสังคมการเรียนรู้สนับสนุนให้คนพิการ (ทุกประเภทความพิการ) และคนไม่พิการสามารถเรียนร่วมกัน เพื่อเติมความรู้ความสามารถให้ผู้พิการ สร้างทัศนคติเชิงบวกให้คนพิการและคนไม่พิการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสัมพันธภาพ และความเข้าใจที่ดีต่อกันผ่านเนื้อหาการเรียนรู้ต่าง ๆ ในห้องเรียนเดียวกัน

โดยได้มีการจัดการเรียนการสอน “เรียนด้วยกัน ครั้งที่ 1” เลือกวิชาออกแบบกราฟิกดีไซน์มาจัดการสอนให้ผู้บกพร่องทางการได้ยิน เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านออกแบบซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมากในขณะนี้ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องครั้งแรกแรก ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยร่วมกับวิทยาลัยราชสุดา และหน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในการจัดรับสมัครนักศึกษาพิการทางการได้ยิน มาเรียนร่วมกับนักศึกษาไม่พิการจากมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจมาเป็นอาสาสมัคร โดยดำเนินการเรียนการสอนที่ True Lab อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เป็นเวลารวมการเรียนครั้งนี้  10 วัน

ซึ่งหลังจากที่จบกิจกรรมการเรียนการสอน “เรียนด้วยกัน ครั้งที่ 1” ได้มีการให้ผู้เรียนและอาสาสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบกราฟิกร่วมกัน และจัดแสดงผลงานปิดการศึกษาโครงการ  “เรียนด้วยกัน” ครั้งที่ 1  ภายใต้คอนเซ็ปป์ See Scenes ซึ่งมีวัตถุในการจัดงานแสดงนิทรรศการครั้งนี้ เพื่อให้บุคคลทั่ว สถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชนได้เห็นผลงาน ความสามารถด้านกราฟิกของผู้บกพร่องการได้ยิน และเปิดโอกาสให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินได้รับโอกาสในถูกจ้างงานเข้าสู่สถานประกอบการ

โดยร่วมชมผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 – 20.00 น . ลานกิจกรรมชั้น 4 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพิธีเปิดในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 12.30 น. โดยภายในงานจัดแสดงผลงานออกแบบกราฟิกเพื่อพัฒนาทักษะให้กับนักเรียนหูหนวกและส่งเสริมสังคมการอยู่ร่วมกัน ภายใต้คอนเซปต์ See Scences เพื่อบอกเล่าช่วงเวลาที่นักเรียนและอาสาสมัครประทับใจที่สุดของวัน ร่วมกับคณะละครใบ้ Baby Mime ที่มาช่วยสื่อสารแบบไร้เสียงเพื่อขยายความหมายของเรื่องราวให้แจ่มชัดมากยิ่งขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม