เปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือดสวรรค์ประชารักษ์

| |
อ่าน : 1,268

ที่มา: กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ

เปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือดสวรรค์ประชารักษ์ thaihealth

แฟ้มภาพ

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือดสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ บูรณาการการรักษาเป็นเครือข่าย ผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันได้รับยาละลายลิ่มเลือด 100 เปอร์เซ็นต์ และได้รับการสวนหลอดเลือดหัวใจทันทีภายใน 24 ชั่วโมงหลังได้รับยา ช่วยลดการเสียชีวิตในผู้ป่วยลงได้

          นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพตามแผนพัฒนาระบบริการสุขภาพให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลใกล้บ้าน ลดความแออัด และการเดินทางไปรักษายังโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ เขตสุขภาพที่ 3 ได้พัฒนาศูนย์หัวใจและหลอดเลือดสวรรค์ประชารักษ์  โรงพยาบาลสวรรค์ประรักษ์ จ.นครสวรรค์ เป็นศูนย์แม่ข่ายด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด บูรณาการรักษาร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลราชวิถี สถาบัน โรคทรวงอก และโรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการ สวนหัวใจ ขยายหลอดเลือด บอลลูนหัวใจ ให้บริการตรวจคัดกรองสมรรถภาพหัวใจจากภายนอกด้วยการออกกำลังกาย ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจต่อเนื่องทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังมีศูนย์ภาวะหัวใจอ่อนกำลังแบบบูรณาการสำหรับดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและอ่อนกำลัง และมีอาการหนัก

          สำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน มีผู้ป่วยเข้ารับสวนหัวใจตีบปีละ 1,200 รายกรณีฉุกเฉินปีละ 300 ราย ด้วยศักยภาพของเครือข่ายระบบการส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันที่มีมาตรฐาน ( Stoke and Hub Model) แบ่งการดูแลผู้ป่วยตามระยะเวลาการเดินทาง โดยผู้ป่วยที่ต้องใช้เวลาเดินทางจากโรงพยาบาลต้นสังกัดมาถึงศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดสวรรค์ประชารักษ์ ไม่เกิน 60 นาที  สามารถรับยาละลายลิ่มเลือดที่ศูนย์หัวใจและหลอดเลือดสวรรค์ประชารักษ์ได้ทันที หากใช้เวลาเดินทางมากกว่า  60-80 นาที ให้โรงพยาบาลต้นทางให้ยาละลายลิ่มเลือดและส่งต่อทันที ส่วนผู้ป่วยที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางมากกว่า 80 นาทีหรือไม่สามารถเดินทางได้ ให้เข้าศูนย์โรคหัวใจที่ใกล้ที่สุดและรับยาละลายลิ่มเลือดเพื่อทำการส่งต่อสวนหลอดเลือดหัวใจภายใน 24 ชั่วโมง  ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือดทันเวลา 100 เปอร์เซ็นต์ ได้รับการผ่าตัดสวนหลอดเลือดหัวใจทันทีภายใน 24 ชั่วโมงหลังได้รับยา ช่วยลดการเสียชีวิตในผู้ป่วยลงได้

          ปัจจุบันศูนย์หัวใจและหลอดเลือดสวรรค์ประชารักษ์ มีศัลยแพทย์โรคหัวใจ 2 ราย หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติหัวใจ CCU 4 เตียง  นอกจากนี้ยังมีแผนเปิดให้บริการผ่าตัดหัวใจทรวงอก การตรวจรักษาหัวใจผิดปกติด้วยเครื่องตรวจจี้ไฟฟ้าหัวใจ ภายในเดือนมิถุนายน 2562 เพื่อรองรับผู้ป่วยในเขตสุขภาพที่ 3 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี กำแพงเพชร และ พิจิตร

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม