เปิด "ศูนย์รักล้อ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท" แห่งที่ 16

| |
อ่าน : 1,711

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจากแฟนเพจวิทยาลัยการอาชีพปราสาท

เปิด

เครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทยเปิดศูนย์รักล้อ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท แห่งที่ 16

เครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย เปิดศูนย์รักล้อวิทยาลัยการอาชีพปราสาท แห่งที่ 16 เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 62 ที่วิทยาลัยการอาชีพปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท เป็นประธานเปิดศูนย์รักล้อวิทยาลัยการอาชีพปราสาทอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ พร้อมกล่าวชื่นชมการจัดกิจกรรมให้ครั้งนี้ว่า นับเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และคุณค่ายิ่งในการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดสภาวะในด้านต่าง ๆ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ผ่านการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและกิจกรรมการรณรงค์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสร้างสุขในระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ อีกทั้งถือได้ว่ากิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความผาสุกในการดำรงชีวิต เพราะการใช้จักรยานนอกจากจะส่งเสริมสุขภาพของประชาชนแล้วยังช่วยลดการใช้พลังงาน ลดมลภาวะและช่วยแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ตลอดจนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอีกหนึ่งทางที่จะช่วยทำให้บ้านเมืองเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ที่สำคัญศูนย์รักล้อจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักศึกษาในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ครอบครัวในอนาคต

ด้าน ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การก่อตั้งชมรมเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย (HAPPYBIKE NETWORK THAILAND) ซึ่งรับผิดชอบโดยสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค มูลนิธิ องค์กร เครือข่าย บริการธุรกิจภูมิภาค และสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมสุขภาพเพราะการปั่นจักรยานเป็นกิจกรรมหนึ่งได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ทั้งในกลุ่มของผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน กลุ่มผู้รักสุขภาพ นักอนุรักษ์ รวมไปถึงการประยุกต์จักรยานให้เป็นอุปกรณ์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้ป่วย   ซึ่งมีจุดหมายให้สถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศเป็นตัวเชื่อมในการดำเนินโครงการให้ประสบผลอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งดำเนินการจัดตั้งศูนย์รักล้อ เพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่นักเรียนนักศึกษาผ่านศูนย์รักล้อและธนาคารจักรยานอย่างเป็นรูปธรรม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม