การรังแกกันบนโลกออนไลน์ “Cyberbullying”

| |
อ่าน : 957

ที่มา : เฟซบุ๊กกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

การรังแกกันบนโลกออนไลน์ “Cyberbullying” thaihealth

การรังแกกันบนโลกออนไลน์ หรือ “Cyberbullying”

ช่วงนี้เราอาจจะได้ยินคำว่า “Cyberbullying” (ไซเบอร์บูลลี่อิง) จากปรากฏการณ์ข่าวสารหลาย ๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนสื่อสังคมออนไลน์ 

“Cyberbullying” หรือการ “bully” นับเป็นอีกหนึ่งปัญหาความรุนแรงของการรังแกกันผ่านคำพูดหรือผ่านการแสดงความคิดเห็น ในลักษณะของการต่อว่า ใช้ถ้อยคำเสียดสีผู้อื่นให้เกิดความเสียหายหรืออาจนำมาซึ่งการสร้างความเกลียดชังต่อบุคคลนั้น ๆ

ข้อมูลจากคู่มือรู้เท่าทันสื่อออนไลน์และเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยต่อเด็กและเยาวชน ระบุว่า การถูกกลั่นแกล้งออนไลน์ “Cyberbullying” จัดอยู่ 1 ใน 7 ของภัยออนไลน์ ที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ซึ่งเรื่องนี้อาจส่งผลกระทบทางจิตใจ ภาวะความเครียด เก็บตัว ขาดความมั่นใจ นำไปสู่ความซึมเศร้า หรืออาจส่งผลกระทบที่ร้ายแรงตามมา 

“Cyberbullying” อาจเกิดขึ้นง่ายแต่เราป้องกันได้ ร่วมเป็นผู้ใช้งานสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ รู้เท่าทันว่าข้อความจากปลายนิ้วของเรา จะไม่ส่งไปทำร้ายใคร

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม