สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น 1 ตำบล 100 คนงดเหล้า

| |
อ่าน : 3,041

สำนักข่าวสร้างสุข
ภาพโดย สสส.

สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น 1 ตำบล 100 คนงดเหล้า thaihealth

สสส. ร่วมกับเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ตั้งเป้า “1 ตำบล 100 คนงดเหล้า” เริ่ม!เข้าพรรษานี้ เดินหน้ามาตรการ 4 สร้าง 1 พัฒนา ร่วมมือ 4 องค์กรหลักในพื้นที่ สร้างชุมชนลดเมา เพิ่มสุข ลุยหาแนวร่วมประกาศความมุ่งมั่น “สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น 1 ตำบล 100 คนงดเหล้า” 

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน(สำนัก 3) จัดเวทีจัดการความรู้สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น “1 ตำบล 100 คนงดเหล้า” ภายใต้แนวทางขับเคลื่อน “ลดเมา...เพิ่มสุข 4 สร้าง 1 พัฒนา” ประจำปี 2562

สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น 1 ตำบล 100 คนงดเหล้า thaihealth

โดยนางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. กล่าวว่า จากรายงานสถานการณ์รณรงค์และขับเคลื่อน "ลดเมา เพิ่มสุข” ในช่วง 7 วันอันตราย (วันที่ 27 ธ.ค. 2561 – 2 ม.ค. 2562) ของศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ศวฉ.แอลกอฮอล์) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส.ที่ดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ทั่วประเทศ โดยภาพรวมอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตลดลง โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับลดลงร้อยละ 51.63 ขณะที่ช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์จาก 241 ตำบลเปรียบเทียบช่วงเดียวกันในปี 2561 และปี 2562 พบว่า อุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับลดลงจาก 190 ครั้ง จากปี 2561 และในปี 2562 ลดลงเหลือ 134 ครั้ง หรือลดลงร้อยละ 29.47 ในปี 2561 มีผู้บาดเจ็บ 603 คน ปี 2562 ลดลงเหลือ 335 คน หรือลดลงร้อยละ 44.44 ผู้ประสบเหตุจากเมาแล้วขับจาก 217 คนในปี 2561 ลดลงเหลือ 145 คนในปี 2562 หรือลดลง 33.18 ซึ่งเป็นผลจาการดำเนินงานขับเคลื่อน "ลดเมา เพิ่มสุข : 4 สร้าง 1 พัฒนาชุมชนลดเหล้า ลดอุบัติเหตุ” อย่างต่อเนื่อง

สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น 1 ตำบล 100 คนงดเหล้า thaihealth

สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น 1 ตำบล 100 คนงดเหล้า thaihealth

นางสาวดวงพร กล่าวต่อว่า แนวทางขับเคลื่อน 4 สร้าง 1 พัฒนา คือ 1. สร้างต้นแบบ 2. สร้างเส้นทางปลอดภัย 3. สร้างระบบช่วยเลิกโดยชุมชน 4. สร้างกฎกติกามาตรการทางสังคมและการบังคับใช้กฎหมาย ส่วน 1 พัฒนา คือการพัฒนา 4 องค์กรหลัก (ท้องที่ ท้องถิ่น หน่วยงาน และกลุ่มองค์กรชุมชน) สร้างชุมชนลดเมา เพิ่มสุข ซึ่งเป็นวิธีการในระดับพื้นที่ที่ สสส.ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยมี อปท.เป็นกลไกร่วมกับภาคีในระดับพื้นที่ ด้วยการบูรณาการเข้าสู่งานประจำอันเป็นภารกิจของอปท. ในปีนี้มีเป้าหมายรณรงค์ให้เกิด 1 ตำบล 100 คนงดเหล้า โดยใช้โอกาสช่วงเข้าพรรษาเป็นจุดเริ่มต้น

“สำหรับรูปธรรมเด่นที่ทำให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง ตัวอย่างเช่น เทศบาลตำบลกลางหมื่น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ตั้งจุดบริการประชาชนและด่านชุมชน โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) กู้ชีพ เฝ้าระวังสกัดกั้นคนเมา และให้ อสม. บริการนวดเพื่อคลายความเมา ตามสโลแกน “จี้จุด หยุดเมา”การทำบันทึกความร่วมมือของ 4 องค์กรหลัก ในการลดอุบัติเหตุทางถนน การมอบเกียรติบัตรสำหรับบุคคลต้นแบบเลิกเหล้า หรือองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี จัดกิจกรรมดนตรีเลิกเหล้าถ้าเมาห้ามขึ้น และกิจกรรมครอบครัวต้นแบบเลิกเหล้าครอบครัวอบอุ่น เป็นต้น” นางสาวดวงพร กล่าว

สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น 1 ตำบล 100 คนงดเหล้า thaihealth

นอกจากนี้ในงานยังมีการมอบเกียรติบัตร “สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” 3 ประเภท ได้แก่ 1.สุดยอดผู้นำต้นแบบเลิกเหล้า 2.สุดยอดคนต้นแบบ และ 3. สุดยอดชุมชนต้นแบบ และมีการประกาศความมุ่งมั่น “สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น 1 ตำบล 100 คนงดเหล้า” โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ที่ร่วมรณรงค์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น 105 อปท. ประกอบด้วย นายก หรือ ปลัดอปท. นักวิชาการ สุดยอดผู้นำ “ลดเมา เพิ่มสุข” จำนวน 400 คน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม